Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND EKSTA STORA KARLSÖ 1:5 - husnr 3, STORA KARLSÖ FYRHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

100.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA KARLSÖ FYRHUS (akt.)

1886 - 1887

1886 - 1887

Gotland
Gotland
Gotland
Eksta
Eksta församling
Visby stift
Eksta Stora Karlsö 867

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det kombinerade fyr- och bostadshuset uppfördes 1887 av kalksten som brutits på Stora Karlsö, efter ritningar av arkitekt John Höjer. Fyren består av en tvåvånings byggnadskropp med bostäder i övervåning och ett åttakantigt fyrtorn mitt på västra långsidan. I fyrtornet uppsattes en linsapparat av tredje ordningen, tillverkad av Barbier & Fenestre i Paris.

KÄLLOR: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0
Länsstyrelsen i Gotlands läns hemsi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

Åren 1886-1887 uppfördes ett kombinerat fyr- och bostadshus av kalksten på Stora Karlsö, väster om Gotland. Byggnaden, som ritades av J. Höjer 1886, innehöll lägenheter för fyrmästare och fyrvaktare, expeditionsrum, tvätt- och bakrum, förrådsrum, fotogenbod, vedbodar, latrin och källare. I fyrtornet uppsattes en linsapparat av tredje ordningen tillverkad av Barbier & Fenestre i Paris.
1889 inreddes vinden på norra gaveln till fyrrum för en ny direktionsfyr bestående av en linsapparat av första ordningen (tillverkad av F. Barbier & Cie i Paris). Samtidigt släktes fyren på Västergarns Utholme.
1909 utbyttes den ursprungliga fotogenl...

Läs mer i eget fönster

År 1886 - 1887 Nybyggnad
År 1886 - 1887 Nybyggnad
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör