Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA IDALA-KYRKOTORP 1:9 - husnr 1, IDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2165-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IDALA KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Okänt - 1850

Halland
Kungsbacka
Halland
Idala
Idala församling
Göteborgs stift
Idala Hultåsväg 18

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 1994

Idala kyrkas mellersta och äldsta del antas vara uppförd på 1200-talet. Under 1700-talets senare hälft tillbyggdes kyrkan österut.

Innertaket har haft ett plant mittparti med välvda sidopartier upp till figurfrisens överkant (avsågade hanbjälkar tyder på detta). Mittpartiet höjdes, troligen under 1800-talet, till tryckt välvning med en hjässa ca 1 m högre en tidigare plana mittparti. I takfrisen vid långsidorna finns märken efter bjälkar som sträckt sig över kyrkorummet, men som avsågats.

Kyrkan genomgick en större renovering 1795 då bl a J M Hultgren målade all inredning samt tak och väggar. Hultgren har även målat taken i Surte...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1772 - 1772 Nybyggnad - Korparti
År 1795 - 1795 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla - Kristus på korset och tre lärjungar.

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär - Dekormålare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1799 - 1799 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka stöptes och monterades.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
Uppförande av torn, täckt med ekspån.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1830 - 1830 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan från 1799 omgjöts.

Anders Öfverström (Klockgjutare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1859 - 1859 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster insattes.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1869 - 1869 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär monterades och läktaren breddades.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1869 - 1870 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1880 - 1880 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning interiört. Äldre målningar doldes.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1904 - 1904 Specifika inventarier - altartavla
Tavla från 1795, övermålad under 1850-talet, täcktes med ny målning.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1904 - 1904 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningens dörrar avlägsnades.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1904 - 1904 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning interiört. Pärlspontspanel och schabloner i tak.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggdes.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1946 - 1947 Nybyggnad - Sakristia
Tillbyggnad av sakristia mot norr.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1946 - 1947 Ändring - ombyggnad
Restaurering

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1946 - 1947 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på invändigt äldre måleri.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1947 - 1948 Nybyggnad - Sakristia
År 1947 - 1947 Fast inredning - altarring
En altarring från 1700-talet återfanns, renoverades och monterades i kyrkan.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Separerat tavla från 1904 från tavla från 1795.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarnas ursprungliga dörrar återmonterades. Ursprungskulör framtogs.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - kyrkklocka
En lillklocka gjöts och elektrisk klockringning installerades.

LA Dnr 751/95. (Arkiv)

År 1993 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny textilförvaring i sakristian.

Charlotte Wennerberg (Arkitekt)

LA Dnr 1997/397. (Arkiv)

År 1993 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av fast inredning m m.

Anders Darwall (Konservator)

LA Dnr 1997/397. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader samt fyra dörrar borttogs längst bak i kyrkan. Nytt bakstycke.

LA Dnr 139/94. (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Blästring, putslagning, kalkavfärgning, renovering av lanternin, målning, tjärning av tak.

LA Dnr 1997/397. (Arkiv)

År Okänt - 1850 Nybyggnad