Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK FRITSLA 3:59 - husnr 1, FRITSLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_98.8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRITSLA KYRKA (akt.)

1849 - Okänt

1849 - 1849

1858 - 1858

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Fritsla
Fritsla-Skephults församling
Göteborgs stift
Fritsla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Fritsla gamla kyrka i trä uppfördes 1612 ett stycke från den nuvarande kyrkan. År 1844 beslutade församlingen att bygga en ny kyrka och genom att sälja en del material från den gamla kyrkan fick man in pengar för det nya kyrkobygget. Från den gamla kyrkan finns ett bevarat bemålat läktarbröst, föreställande Kristus och apostlarna, utfört av Sven Wernberg i mitten av 1730-talet. Läktarbröstningen såldes tillsammans med andra inventarier då den gamla kyrkan raserades på 1840-talet, och var fram till slutet av 1936 i privat ägo. Den hade i söndersågat skick bland annat använts till "havrebinge". Läktarbröstningen konserverades 1936 och...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1847 Ritning godkänd / bygglov
Nybyggnadsritningar.

Abraham Pettersson (Arkitekt)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1849 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1849 - 1849 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Även kallad Per Pettersson, Sandhultsbyggmästare.

Per Persson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1851 - 1851 Invigning
Kyrkan invigdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1858 - 1858 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ritning till orgelfasaden.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Molander (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummet dekorerades med schablonmålningar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1912 - 1912 Fast inredning - glasmålning
Innanfönster med katedralglas i olika färger insattes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgeln.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ordnande av gamla och nya kyrkogården.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1930 - 1930 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla som ersatte det ursprungliga altarkorset.

Albert Eldh (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning med lågtrycksånga.

Hadar Sjölins AB, Borås (Konstruktör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på läktarbröstningen från den tidigare kyrkan, med bemålning från 1700-talet.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av den nya kyrkogården norrut.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten återinsattes i kyrkan efter att ha stått utomhus.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nytt bårhus.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning; väggarna i vit kulör, taket ljust blått och bänkarna i ljusgrått.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, trappa
Omläggning av tre yttertrappor. Ombyggnad av läktartrapporna.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av sakristian genom att altaruppsatsen flyttas ett stycke åt väster. Inredning av den nya sakristian.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, golv
Sänkning av golvet innanför altarringen och utökning av korgolvet och inläggning av ekstavsparkett. Nytt golv i vapenhuset.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - altaruppsats
Målade symboliska bilder tillkom på altaruppsatsen.

Joël Mila (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt sydöst. Nytt bårhus på nya kyrkogården.

Berndt Schmidt (Trädgårdsarkitekt)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Specifika inventarier - tornur
Tornur tillkom.

Nils Sörensen (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Ny belysningsarmatur i kyrkorummet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - omputsning
Utvändiga omputsningsarbeten.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - VA
Yttre avlopps- och dräneringsledningar och brunnar.

Arvo Talweik konsulterande ingenjörsbyrå AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning i vapenhuset. Läktarunderbyggnader tillkom.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning med i huvudsak bibehållande av den befintliga färgsättningen. Taket målades vitt

Rune Karlssons Målerifirma (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna. Bänkarna ommålades och fick stoppade sitsar och ryggstöd.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Ändring
Den gamla läktarbröstningen uppsattes i det nya andaktsrummet under läktaren.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem.

Pelle Nilssons Arkitektkontor AB, Floda (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av det första bänkparet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2001 - 2002 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning av tornet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning av tornet

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av tornluckor, port, fönster, takfot, gesims på tornet
År 2009 - 2010 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny trappa och handikappramp på kyrkans norra sida

Borås entreprenad (Firma)

År 2017 - 2017 Underhåll - fönster
Renovering av fem blyinfattade fönster.

Blyfönsteriet Alingsås (Firma)