Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA SVENLJUNGA KYRKA 1:1 - husnr 1, SVENLJUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_062:9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENLJUNGA KYRKA (akt.)

1829 - 1829

1929 - Okänt

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Svenljunga
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

SVENLJUNGA KYRKA uppfördes 1829 och invigdes 1830 som gemensam kyrka med Ullasjö församling. Kyrkan ersatte en träkyrka, uppförd 1714-18, som revs i samband med bygget av den nya kyrkan. Den nya kyrkan fick en annan placering än föregångaren, på det område som kallades Moga Hed. Kyrkan, som är en salkyrka i nyklassicistisk stil med halvrunt kor i öster och torn i väster, byggdes gemensamt av murarmästare Johan Wennberg och Pehr Nilsson från den stora kyrkobyggarsläkten från Sandhult. Murverket är av gråsten som uppges ha tagits från Ullajö kyrkas murar.

1889 fick kyrkan ny bänkinredning, nya golv och en ny läktarbröstning. Kyrkan o...

Läs mer i eget fönster

År 1829 - 1829 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn
År 1829 - 1829 Nybyggnad - Torn
År 1829 - 1829 Nybyggnad - Korparti
År 1829 - 1840 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas

Johannes Andersson, Mjöbäck (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1829 - 1840 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen färdigställs. Kan vara ett verk av Johannes Andersson, Mjöbäck.

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1830 - 1830 Invigning

Informationsblad från kyrkan: "Svenljunga kyrka. Historia och interiör" (Arkiv)

År 1860 - 1861 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

Birger Lignell (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med metallbågar och målade glas insätts

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - läktare
Nytt läktarbröst

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1889 - 1889 Underhåll - målningsarbete
Invändig ommålning

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, golv
Golven byts ut

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1901 - 1901 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas åt söder

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring
Ny färgsättning interiört

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - värme
Värmeledning installeras

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Gotiska passformer på bänkinredning och läktarbröstning avlägsnas

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byts ut

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1929 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas åt norr

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1936 - 1936 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas åt söder

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Rivning
Den befintliga sakristian rivs och ersätts

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Tillstånd gavs att byta ut alla ytterdörrar, med största sannolikhet genomfört

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1956 - 1956 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas norrut, norra muren flyttas.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - interiör
Invändiga putslagningar

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om eller eller byts ut

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, takstol
Takkonstruktionen förstärks med järnbalkar

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren förstärks

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad
Katafalkrum inreds under koret

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna i kyrkorummet förses med pilastrar och hela rummet får ny färgsättning. Ny taklist. Nya rum tillkommer i vapenhuset och under läktaren.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet ersätts med kalkstensgolv med värmeslingor

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. På läktaren sparas däremot 1889 års bänkar.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt tonat glas i delar av fönstren i långhuset

Pelle Nilsson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1977 - 1977 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - omputsning
Tornet omputsas och avfärgas

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Renovering av torntaket, ny kopparplåt

Ture Jangvik (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Kororgel installeras

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 2007 - 2007 Underhåll - takomläggning
Omläggning av kortak av plåt

Svenljunga plåtslageri (Firma)

År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning av torn samt långhus samt målning av samtliga fasader

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2010 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av körrum till handikapptoalett samt pentry samt att befintlig toalett i vapenhus byggs om till städskrubb.

Johansson & Ljunggren (Firma)

År 2010 - 2010 Underhåll - interiör
Ommålning och omputsning av väggar och tak i kyrkorum samt bättringsmålning på övriga snickerier.

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - värme
Nya bänkvärmare och konvektorer,

Elajo Elteknik AB (Firma)

År 2017 - 2017 Teknisk installation - värme
Ett nytt vattenburet system med konvektorer har installerats i kyrkan. Dessa är anslutna till fjärrvärmen. Tretton nya konvektorer har ersatt de befintliga.

Borås rör och sanitet (Firma)