Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG MORUP 11:14 - husnr 1, MORUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2006-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MORUPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Okänt - 1850

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Morup
Morups församling
Göteborgs stift
Långåsvägen 13

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2006

Morups kyrka. För närvarande under restaurering.
"Morups kyrka är till sina äldsta delar från 1200-talet. Det som finns kvar av den kyrkan är endast ungefär halva längden av väggarna i kyrkans långhus. 1804 förl„ngdes kyrkan framåt med nuvarande kor. Ung

Inventeringsår 1994

I Morups kyrkas nuvarande murverk ingår delar av en medeltida tegelkyrka, troligen från 1200-1300-talet. Teglet är hämtat från det närliggande cistercienserklostret i Munkagård. Ungefär halva långhuset närmast tornet tillhör den medeltida kyrkan vilket stod orappat tills man 1804 förlängde långhuset österut till sin nuvarande längd.
Före 1804 fanns en klockstapel placerad på kyrkogårdens norra del. Denna ersattes nu med det nuvarande stentornet. På långhusets sydsida låg vapenhuset av tegel som revs 1804. Vapenhuset bör ha tillkommit något århundrade efter det att kyrkan byggts. Även det dåvarande koret revs då kyrkan förlängdes.
U...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1804 - 1806 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot öster
År 1804 - 1806 Nybyggnad - Korparti
År 1804 - 1806 Rivning
År 1812 - 1812 Nybyggnad - Torn
År 1850 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad, exteriör
År 1856 - 1856 Fast inredning - predikstol

Carl Nilsson, Ullared (Hantverkare)

År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1946 - 1946 Teknisk installation
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1972 - 1972 Konservatorsarbeten
År 1972 - 1972 Arkeologisk undersökning
År 1976 - 1976 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
År 1977 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör

Gösta Fredblad (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, yttertak
År 1983 - 1984 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Hårdgöring av yta med skiffer vid entré i söder, justering av trappa i västra kyrkomuren.
År 1991 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Invändig konservering av altaruppsatsen och dess målningar samt predikstol.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Utvändig restaurering av fasader, tak samt tornur. Fasaderna putsades om och målades.
År Okänt - 1850 Nybyggnad
År Okänt - 1850 Nybyggnad