Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TJÖRN RÖNNÄNG 1:383 - husnr 1, RÖNNÄNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1249.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖNNÄNGS KYRKA (akt.)

1795 - 1795

1795 - Okänt

Västra Götaland
Tjörn
Bohuslän
Rönnäng
Rönnängs församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 27

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Rönnängs samhälle växte kraftigt under sillfisket vid 1700-talets slut. På grund av det långa avståndet in till moderkyrkan i Stenkyrka ville man här liksom på närliggande Klädesholmen anordna en egen kyrka. Rönnäng kom i kapellag med Klädesholmen 1794, och kyrkan uppfördes 1795, enligt en inskription på lillklockan byggd endast på tre månader. Den invigdes 16 december 1795.

Församlingen hette ursprungligen Tjörnehuvuds församling, ett namn som också står i kyrkklockans inskription. Platsen där kyrkan byggdes var redan tidigare en lokal samlingsplats, kallad "Rönnängs torg", oc...

Läs mer i eget fönster

År 1795 - 1795 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1795 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1884 - 1884 Ändring - restaurering
Under ledning av kapellpredikanten H. Rygård.
År 1905 - 1905 Underhåll - takomläggning
Plåttak ersätter tegeltak.
År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Yttertaket gråmålat.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Fullständig inre renovering: nytt golv på det gamla, ommålning (ursprunglig färgsättning i taket) mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Lågtrycksångvärmeledning installerad med pannrum under sakristian.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristian försedd med ny gavel.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Underhåll - takomläggning
Tornspiran kopparklädd.
År 1964 - 1964 Underhåll - takomläggning
Yttertaket täckt med rött tegel.
År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Fullständig inre restaurering, korgolvet utvidgat, ommålning (väggar samt tak under läktaren mm, i plastfärg), isoleringar m.m. Ny och större sakristia, ny oljepanna och radiatorer. Inbyggnader i tornet, mm.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Nybyggnad - Sakristia

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning med oljefärg.
År 1982 - 1982 Teknisk installation
Luftfuktare på läktaren.
År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, med nio äldre stämmor återanvända.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)