Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKOGA ÖSTERKYRKAN 1 - husnr 1, ÖSTERLEDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 530.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERLEDSKYRKAN (akt.)

1981 - Okänt

1981 - 1981

Örebro
Karlskoga
Värmland
Karlskoga
Karlskoga församling
Karlstads stift
Österleden 5

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Historik

Inventeringsår 1995

Sedan 1957 bedrev församlingen kyrklig verksamhet i olika lokaler i den östra delen av Karlskoga, bl a under namnet Sandvikskyrkan.
Vid slutet av 1970-talet beslutades att en ny kyrka i östra Karlskoga skulle byggas. Under byggprocessens början kallades kyrkan för Brickegårdskyrkan, efter den intilliggande stadsdelen. Senare valdes namnet Österledskyrkan. Kyrkan skulle infogas i ett parkområde och med tanke på det fick byggnaden inte uppta för stor markyta. Kyrkan uppfördes därför som en souterrängbyggnad i två plan. Janne Feldt vid Skanark arkitektbyrå, Karlstad, fick uppdraget att rita byggnaden och 1981 invigdes den. Karlskogabor...

Läs mer i eget fönster

År 1981 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1981 - 1981 Nybyggnad

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altare
Kyrkorummet får ett nytt altare, dopfunt, predikstol och knäfall/altarring.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkorummet får ett nytt altare, dopfunt, predikstol och knäfall/altarring.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Fast inredning - predikstol
Kyrkorummet får ett nytt altare, dopfunt, predikstol och knäfall/altarring.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Fast inredning - altarring
Kyrkorummet får ett nytt altare, dopfunt, predikstol och knäfall/altarring.

Janne Feldt (Arkitekt)