Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÄVLINGE LÖDDEKÖPINGE 98:1 - husnr 1, LÖDDEKÖPINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sockenkyrkorna - Kulturarv och bebyggelsehistoria

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÖDDEKÖPINGE KYRKA (akt.), LÖDDEKÖPINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1868 - 1868

Skåne
Kävlinge
Skåne
Löddeköpinge
Löddebygdens församling
Lunds stift
Ådalsvägen 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Kyrkobyggnaden
Löddeköpinge kyrka byggdes i början av 1200-talet, och gavs ett tidstypiskt romanskt utseende med långhus, kor och absid. Långhusets södra- och norra sidor försågs med motställda portaler och varsitt fönster. Det fanns troligen även en västportal. Kyrko-rummet pryds under 1200- eller 1300-talet med Mariaaltare och ett lekmannaaltare.

Kyrkan förses i början av 1400-talet med ett kvadratiskt västtorn. Dess övre våningar nås via en invändig trappa inbyggd i norrväggen. Vid något tillfälle byggs ett vapenhus mot söder, och under senare delen av seklet slås valv i koret, tornet och långhuset, som omvandlas till en tv...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Löddeköpinge kyrka byggdes i början av 1200-talet, och gavs ett tidstypiskt romanskt utseende med långhus, kor och absid. Långhusets södra- och norra sidor försågs med motställda portaler och varsitt fönster. Det fanns troligen även en västportal.
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1403 Nybyggnad - Torn
Kyrkan förses i början av 1400-talet med ett kvadratiskt västtorn. Dess övre våningar nås via en invändig trappa inbyggd i norrväggen.
År 1400 - 1409 Nybyggnad - Vapenhus
Vid något tillfälle byggs ett vapenhus mot söder
År 1457 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Under senare delen av seklet slås valv i koret, tornet och långhuset, som omvandlas till en tvåskeppig hallkyrka. Valven täcks med kalkmålningar.
År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valven i långhuset slås om under 1500-talet eftersom mittpelarna anses stå i vägen, och långhuset får dagens enskeppiga gestaltning.
År 1505 - 1505 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan i malm är från 1505, troligen tillverkad av gjutaren Matias. Klockan är dekorerad med flera olika figurer samt latinska textband.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Gravkor
Byggs ett gravkor för dåvarande patronus, adelssläkten Lindenov.
År 1625 - 1625 Fast inredning - predikstol
Tillverkad 1625 i barockstil, är i sin helhet huggen av gotlandskalksten, med påsatta dekorer av alabaster som tros vara från 1500-talet. Foten är utförd i form av en atlant, troligtvis Petrus, som bär upp den rikt dekorerade korgen. Dess sidor pryds av alabasterreliefer innanför rundbågar, som bär upp korgens övre del smyckad med änglar i alabaster.
År 1700 - 1799 Underhåll - takomläggning
På 1700-talet läggs kyrkans tak om och dess stomme renoveras.
År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad
Tornet byggs om 1797, förses med ett nytt bjälklag, en takspira och troligen samtidigt en utvändig öppning. Valvet i tornets bottenvåning slås om.
År 1800 - 1829 Rivning - delvis riven
I början av 1800-talet rivs den medeltida absiden och en sakristia uppförs öster om koret.
År 1848 - 1848 Underhåll - takomläggning
Taklagen över långhus, kor och torn görs om 1848 och beläggs med kopparplåt, som senare ersätts med vanlig järnplåt.
År 1868 - 1868 Nybyggnad - Korparti
År 1868 - 1868 Fast inredning - altarring
Uppbyggd av tunna, svarvade balustrar. Knäfall och överliggare är klädda med sammet.
År 1868 - 1868 Fast inredning - altaruppsats
Utförd i nyrenässans i brunt och guld. Den består av en grekiskt tempelgavel avslutad med ett tympanon. På ömse sidor finns små, sirade gavlar. I centrum finns en kopia av Thorvaldsens Kristusstaty i en guldmålad nisch.
År 1868 - 1868 Fast inredning - altare
Dess front och sidor är av ådringsmålat trä.
År 1868 - 1868 Nybyggnad
Uppförs dagens absid på platsen för den gamla sakristian.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, golv
1876 läggs brädgolv i bänkkvarteren.
År 1886 - 1886 Fast inredning - läktare
Tillkommer orgelläktaren.
År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad
1886 tillkommer orgelläktaren.
År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
1938 målas kyrkorummet om i vitt.
År 1940 - 1949 Ändring - ombyggnad
Under 1940-talet sätts trappan mellan koret och gravkammaren igen, och ytterdörrarna byts mot kopparklädda portar.
År 1949 - 1949 Fast inredning - bänkinredning
Fick sitt nuvarande utseende 1949. Ryggarna från inredningen från 1868 återanvändes och kompletterades med nya gavlar, sitsar, psalmbokshyllor och fotbrädor i fur. Bänkarna är målade i mörkrött. Gavlarnas ovankant är lätt profilerad, och på dess sidor finns medaljonger, i vissa fall dekorerade med olika kristna symboler.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
1949 görs en renovering under arkitekt Eiler Graebes ledning. Bänkinredningen byggs om och bänkarna i tornet tas bort. Det avskiljs som vapenhus med en vägg mot kyrkorummet och får nytt tegelgolv.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
1957 täcks koret, långhuset och absiden med koppartak.
År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Tillverkad 1963 av Mårtensson orgelfabrik i Lund, har två manualer med 10 stämmor och pedal.

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
1981 läggs torntakets nedre delar om.
År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad
Tornlanterninen läggs om med kopparplåt. Den romanska nordportalen rekonstrueras mellan långhuset och sakristian. Väggen mellan långhus och torn rivs, och vapenhuset blir en del av kyrkorummet igen. Ett vindfång byggs bakom tornets portal. Golvnivån sänks med 25 cm i långhuset. Det gamla golvteglet tas upp och återläggs i kor och absid, medan långhus och torn får nytt golv lika befintligt. Under bänkarna läggs bräder. Kyrkorummets läktare, altare, altarskrank och absid målas om i sina ursprungliga färger. Även utsidan ommålas.
År 1986 - 1987 Ändring - tillbyggnad
1986- 87 byggs en sakristia i norr efter ritningar av Forsberg& Wikerstål arkitekter.

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1986 - 1986 Specifika inventarier - dopfunt
Av sandsten har en romansk, slät cuppa, smyckad med två repstavar. Cuppan vilar på en fot från 1986, huggen av Mats Johansson, formad likt ett tärningskapitäl.
År 1986 - 1987 Arkeologisk undersökning
I samband med arbetena görs arkeologiska undersökningar, där man bl.a. påträffar rester av äldre kyrkgolv, liksom av ett korskrank och ett lekmannaaltare, som båda daterats till 1200-talet. Underst hittas byggnadslager från 1000-talet.
År Okänt Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan i malm är av okänd ålder men omgjuten 1771 och 1948. Från respektive år finns en inskription på ömse sidor om klockan. Klockan är dekorerad med en bred, stiliserad bladbård.