Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL MO STOM 1:42 - husnr 1, MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3322-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MO KYRKA (akt.)

1881 - Okänt

1881 - 1881

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Mo
Åmåls församling
Karlstads stift
Mo stom 801

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är av trä och dess äldsta delar från 1685 då den nyuppfördes efter att dess föregångare rivits. Kyrkplatsen är medeltida och där har funnits flera tidigare träkyrkor.

Kyrkans nuvarande utformning tillkom efter en genomgripande ombyggnad 1881 och dess exteriör är i allt väsentligt ett resultat av denna ombyggnad. Troligen nybyggdes långhuset och sakristian då. Från 1600-talet återstår sannolikt inte mer än delar av tornet och vapenhuset. I vapenhuset finns brädfodring från 1600-talet i form av släta breda plankor målade i grått med ett band i skarp mörkblå färg...

Läs mer i eget fönster

År 1695 - 1695 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1881 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1881 - 1881 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, rester av 1600-talskyrkan kan ingå
År 1881 - 1881 Nybyggnad - Sakristia
År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1913 - 1913 Underhåll - interiör
Målningsarbeten, altaring, predikstol, altarkors mm
År 1930 - 1930 Fast inredning - glasmålning
Korfönster med glasmålningar. Tillkom troligen vid denna tid.

Uppgift i Hembygden 1930 (Arkiv)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning - och motoranläggning, elektriker Carl G Eliasson, Göteborg

ATA (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Större interiör renovering: Juteväv på väggarna. Takets pärlsontpanel övertäcktes med slät ospontad panel. Nytt golv. Målningsarbeten. Predikstolen sänktes. Ljudtak ovan predikstolen. Korfönsterets övre del täcktes över (spår syns på utsidan). Ny skåpinredning i sakristian. Halvcirkelformat vindfång med glasade pardörrar till ytterentrén i vapenhuset, skärmtak utvändigt.

Harald Thafvelin (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1957 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Träfiberskivor på bänkgavlarna, målningar med bl a bibliska motiv.

Stalin (Konstnär)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, radiatorer, orgelfläktsmotor,

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

ATA (Arkiv)

År 1957 - 1957 Fast inredning - altare
Nytt altare av kalksten.

ATA (Arkiv)

År 1971 - 1971 Fast inredning - altare
Dopaltare, textil

Mo kyrka, beskrivning av lektor Ernst Hansson (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Målning exteriört, färgsättning av arkitekt Carl-Anders Hernek, Uddevalla i samråd med landsantikvarien, bl a ljus yttervägg, grönt torntak.

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringningsanläggning

ATA (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Installation av toalett i vapenhuset

ATA, tillstånd från RAÄ (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Ny korbelysning
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering med syfte att delvis återställa interiören till dess utformning före 1957. Juteväven på väggarna bortagen, träpanelen iordningställd och kompletterad. Målning av väggar och tak enligt förslag av konstnär Björn Carlén, Åmål. Renovering av korfönstret och framtagande av dess nedre del som varit "blindad" sedan 1957. Predikstolens ljudtak kompletterad med list motsvarande den som finns längs korgens sarg.

RMVG (Arkiv)

År 2000 - 2000 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Program för färgsättning av väggar och tak i kyrkorummet.

Björn Carlén (Konstnär)

RMVG (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering: Målning fasad, renovering av fönster.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.