Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN MELLÖSABY 2:24 - husnr 8, MELLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3430-008.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MELLÖSA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1550 - 1759

Södermanland
Flen
Södermanland
Mellösa
Mellösa församling
Strängnäs stift
Mellösa kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntens cuppa med sina flätade ringar är huggen i sandsten och är kyrkans äldsta inventarium. Underdelen har ersatts med en ny. Foten är ritad av arkitekt O. Hökberg och huggen av skulptör Victor Lindborg.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Victor Lindborg (Konstnär - Skulptör)

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet, den norra muren och i väster norr om de inre kyrkdörrarna. På dessa murar finns konsekrationskors efter biskopens invigning.
År 1400 - Okänt Ändring - ombyggnad
Det medeltida långhuset kan ha breddats från 5 m till 10 m. Redan dessförinnan hade sakristian byggts.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1450 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts och sattes upp i klockstapeln som var placerad högst uppe på berget, nordväst om kyrkan.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1550 - 1759 Nybyggnad
Långhus
År 1660 - Okänt Ändring - ombyggnad
En stor ombyggnad av kyrkan ägde rum. Det enda vi vet om den är att i ett inventarium över kyrkans ägodelar, som påbörjades 1656, står antecknat, att kyrkan ägde en stambok, dvs en anteckningsbok för kollekter, "vilken högvälborne översten Herr Hans Ulfsparre gav till kyrkan anno 1662, då beslutit blev, det att kyrkan skulle tillökas".

Kyrkorna i Södermanland (Publikation)

År 1660 - Okänt Valvslagning
Kyrkans tegelvalv förutsätts vara slagna vid renoveringen 1660 p g a valvens utformning med låga, tryckta bågar och kapitäl på de valvbärande pelarna. En jämförelse med Sköldinge kyrkas valv från 1650 har gjorts (1957).

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

Mellösa och Hälleforsnäs kyrkor, Sörmländska kyrkor 26, 1969 (Publikation)

År 1660 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ornamental målning i blågrått och svart på pelare, på muren intill den äldsta och igenmurade sakristidörren. På valvkappor har måleri framtagits 1976. Det har bedömts tillkommit på 1660-talet. Även fragment av äldre måleri med bladformer i rosa framkom.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

Mellösa och Hälleforsnäs kyrkor, Sörmländska kyrkor 26, 1969 (Publikation)

År 1666 - Okänt Fast inredning - predikstol
Ny predikstol skänktes till kyrkan av generalmajor friherre Hans Ulfsparre på Broxvik. På predikstolstaket är de Ulfsparreska vapnen målade. Predikstolen placerades på kyrkans sydvägg. Motiv: Kristus som världshärskare och sex änglar med pinoredskapen. Den gamla predikstolen från 1400-talet finns i Tunabergs kyrka.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1679 - 1679 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre kyrkklockan skänkets till kyrkan

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1700 - 1710 Fast inredning - altaruppsats
En ny altarprydnad skänks till kyrkan av Johan Hockstedt (bruksinspektor på Hällefors bruk) och hans hustru Dorothea Bremers. Deras namn finns i en oval ovanför altaret och deras gravhäll gjuten av järn 1710 ligger under läktaren.Altaruppsatsen är en arkitektonisk uppbyggnad kring två tavlor (Johannes 3:14), den ena föreställande Kristus på korset och den andra kopparormen, som Moses lät Israels giftormsbitna barn se på för att åter få liv.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1740 - 1779 Nybyggnad - Sakristia
År 1754 - 1754 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre kyrkklockan omgöts

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Korparti
År 1760 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Friherre Gustav Nils Clodt von Jürgensburg tar initiativet till en utvidgning av kyrkan mot öster. Vid ombyggnaden rivs kyrkans gamla östgavel med sina två fönster (läge nuvarande predikstol). Sakristian flyttades fram och byggdes om så att den fick sin ingång 4 ½ meter längre fram i kyrkan.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1760 - Okänt Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades till sin nuvarande plats i norr i samband med ombyggnaden 1760. En avsågad stock syns i den södra väggen mellan långhusets mellersta fönster och östligaste väggpilaster. Den stocken har tidigare burit upp predikstolskorgen.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1766 - 1766 Nybyggnad - Korparti
Koret med gravkrypta under altaret för makarna Clodt von Jurgenburg vid Yxtaholm uppfördes.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp på den förut fönsterlösa nordväggen

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1794 - 1794 Ändring - ombyggnad, fönster
Sydfönstren vidgades till för hela kyrkan enhetlig storlek

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1812 - 1812 Teknisk installation - värme
Eldstad byggdes i sakristians nordöstra hörn

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1838 - 1838 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ommålades i ljus pärlfärg. Den var ursprungligen målad i mörka, mustiga färger. Bakom fyllningar mellan korgens pelare syntes (Schnell 1969) märken efter bortbrutna statyetter av Kristus och de fyra evangelisterna, ett motiv som nästan alltid funnits på 1660-talets predikstolar.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

Mellösa och Hälleforsnäs kyrkor, Sörmländska kyrkor 26, 1969 (Publikation)

År 1839 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades i vitt och guld. De gamla fyllningarna mellan predikstolskorgens pelare, där bilder av Kristus och de fyra evangelisterna mycket sannolikt varit placerade, enligt 1660-talets utformning av predikstolar, byttes ut mot nya fyllningar utan sammanhang med korgens övriga dekor.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Torn
År 1874 - 1874 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes vid västgaveln

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1889 - 1889 Fast inredning - predikstol
Predikstolens trappuppgång gjordes ny av möbelsnickaren Olsson i Flen.

Församlingsinformation i pärm (Okänd)

År 1909 - 1909 Fast inredning - glasmålning
Korfönster med glasmålningar föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, gjordes till koret. Grosshandlare Philipsson på Yxtaholm skänkte fönstren till minne av sin avlidna dotter. Holländsk firma i Delft

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1910 - 1910 Ändring - restaurering, interiör
En genomgripande interiör restaurering genomfördes

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1936 - 1936 Specifika inventarier - dopfunt
Till dopfunten gjordes ett dopfat av koppar

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering
En restaurering av sakristian genomfördes

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Sakristian gjordes om och försågs med ingång genom dess västra vägg. Väggen togs delvis upp för att ge plats åt ett skåp för nattvardssilvret, som där fått en vacker och säker plats. Likaledes finns väggfasta skåp för kyrkans textilier i väster.

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1955 - 1955 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för kyrkans textilier i sakristian

Mellösa kyrka, Sörmländska kyrkor 26, 1957 (Publikation)

År 1975 - 1975 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades mellan väg och sjö
År 1976 - 1976 Ändring - restaurering, interiör
Inre renovering
År 1999 - 2000 Konservatorsarbeten
Restaurering/konservering av de två ättetavlorna

Gabor Pasztor (Konservator)

Närke-konservatorn (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)