Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NACKA BO 1:51 - husnr 2, KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KAPELL (akt.)

1724 - 1724

Stockholm
Nacka
Uppland
Boo
Boo församling
Stockholms stift
Lotsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det nya kapellet uppfördes 1724 efter skisser av Nicodemus Tessin d y. Det består av en rektangulär, panelklädd timmerbyggnad med sakristia och vapenhus vid långsidorna. I vapenhusets övre våning finns en ursprunglig läktare. Västläktaren uppfördes 1853. Innan Boo kyrka tillkom 1923 tjänade kapellet som socknens enda gudstjänstlokal.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

År 1724 - 1724 Nybyggnad

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)