Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VELLINGE SKANÖR 36:1 - husnr 1, RÅDHUSET, SKANÖR Ny sökning Tillbaka till sökning

9815B23HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDHUSET, SKANÖR (akt.), SKANÖRS RÅDHUS (inakt.)

1775 - 1777

1775 - 1777

Skåne
Vellinge
Skåne
Skanör m. Falsterbo
Skanör-Falsterbo församling
Lunds stift
Rådhustorget 1

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är en spritputsad envåningsbyggnad som står på en hög putsad sockel. Hörnkedjorna är slätputsade och vitfärgade. Det valmade sadeltaket täcks av något så ovanligt som bäversvanstegel. Entrén vetter mot torget och besökaren leds in i huset via en pardörr. Mittpartiet markeras av en rusticering i vit slätputs.

Byggnaden är uppförd med en typisk salsplan med förstuga, sal och fyra kammare. Interiören har en välbevarad 1700-talsprägel trots att ytskikten har bytts ut under årens lopp. Omfattande reparationer genomfördes redan omkring år 1819 . En omfattande r...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Den putsade envånings tegelbyggnaden under valmat fjälltegeltak uppfördes under åren 1774-78, sannolikt efter ritningar av C. F. Adelcrantz. Den ursprungliga rumsindelningen är i stort sett bibehållen. År 1970 utfördes renoveringsarbeten. Rådhuset används idag för sammanträden och föreningsmöten samt för borgerliga vigslar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1775 - 1777 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan 1777-1946. Vid inventeringstillfället, 1998, fungerade byggnaden som utställnings- och samlingslokal samt vigselrum.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1775 - 1777 Nybyggnad
År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad
År 1970 utfördes renoveringsarbeten.