Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY APOTEKET 6 - husnr 1, GAMLA APOTEKET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA APOTEKET (akt.)

1200 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Strandgatan 28

Handel och bankväsende - Packhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

APOTEKET 6 - Fastigheten ligger mitt i och i sydvästra delen av kvarteret. Den sydvästra delen är bebyggd längs Lybska gränd och Strandgatan. Mittendelen är helt omgärdad av kvarterets övriga fastigheter. Under 1200-talet var fastigheten bebyggd med två högresta packhus av sten, vilka ingick i stenhuslängor som löpte ända upp till Mellangatan. Vid 1600-talets slut kvarstod endast det södra av dessa packhus, vilket idag utgör ett av Nordens bäst bevarade medeltida stenhus - Gamla Apoteket.
Tomten består av tre hela, samt delar av ytterligare en medeltida tomt. Under 1600-talet var den sydligaste tomten (nummer 197) bebyggd med ovan ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Under 1200-talet var fastigheten bebyggd med två högresta packhus av sten, vilka ingick i stenhuslängor som löpte ända upp till Mellangatan.