Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND DALHEM HÄSSELBY 2:1 - husnr 1, HESSELBY STATIONSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1166-002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HESSELBY STATIONSHUS (akt.)

1902 - 1902

Gotland
Gotland
Gotland
Dalhem
Dalhems församling
Visby stift
Dalhem Hässelby 166

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Posthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stationsbyggnaden vid Hesselby i Dalhem stod klar 1902. Den tjänstgjorde i ytterligare fem år efter nedläggningen av järnvägslinjen mellan Roma och Slite, 1953, först som postexpedition och slutligen som busstation. Föreningen Gotlandståget tog 1972 över Hesselbystationen med dess övriga byggnader samt bangården. Stationen återinvigdes 1974 som järnvägsmuseum efter ett omfattande restaureringsarbete.

Stationsbyggnaden återfick, efter föreningens övertagande, sin ursprungliga exteriöra färgsättning, ljust rosa och gulvitt på den spontade träpanelen, snickeridetaljerna och engelskt rött på fönstren. Även det karaktäristiska, falsade ...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1902 Nybyggnad
År 1972 - 1974 Ändring - restaurering