Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖN 11:1 - husnr 1, ULVÖ GAMLA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

085W9283

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ULVÖ GAMLA KAPELL (akt.)

1622 - 1622

Västernorrland
Örnsköldsvik
Ångermanland
Nätra
Nätra församling
Härnösands stift
Ulvö hamngata 157

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ulvö gamla kapell uppfördes år 1622, då på en annan plats än den nuvarande. Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1710-talet eftersom målningarna interiört dateras till 1719. Kapellet som idag ligger i svag södersluttning utgörs av ett enkelt långhus med rakslutet kor med en grund av hörnstenar och senare kompletterad kallmur, en liggtimmerstomme i sidobilat timmer med utvändig stående bred lockpanel, troligen från 1700-talet, samt sadeltak belagt med spån, som senast lades om 1988. I väster finns ett mindre, senare tillbyggt, vapenhus i resvirke, utvändigt klätt med stående lockpanel samt ett sadelta...

Läs mer i eget fönster

År 1622 - 1622 Nybyggnad
År 1710 - 1719 Flyttning
Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1710-talet eftersom målningarna interiört dateras till 1719.
År 1719 - 1719 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Roland Johansson Öberg (Konstnär - Dekormålare)