Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖCKERÖ KÄLLÖ 1:4 - husnr 1, KNIPPLA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.A211355.03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KNIPPLA KAPELL (akt.)

1915 - 1915

1915 - Okänt

Västra Götaland
Öckerö
Bohuslän
Öckerö
Öckerö församling
Göteborgs stift
Runnekullsvägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1999

Knippla kapell uppfördes som nykterhetsloge år 1915. Redan ett fåtal år senare övertogs kapellet av frikyrkan. En genomgripande renovering ägde rum år 1954. Efter att under ett antal år hyrt in sig i lokalen förvärvade Svenska kyrkan kapellet år 2003. Då bildades även föreningen Knippla kapell med uppgiften att förvalta byggnaden. Kapellet används som högmässolokal en gång varannan vecka och dessutom förekommer en del andra arrangemang. År 2005 genomfördes en omfattande renovering som inkluderade utbyggnad av kor samt köksdel.

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1915 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad
Fasaderna klädda med eternit, nya fönster. Innertaket något sänkt, släta, vitmålade skivor i tak och vägg. Nya innerdörrar. Ny entré, tidigare fanns entrén på sydsidan.
År 1990 - 1990 Underhåll - takomläggning
Nytt yttertak åt norr.
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad
Nytt yttertak åt söder. Nytt fönster åt öster samt ny ytterdörr. Läktaren igenspikad, iordningställande av rum på läktarens plats. Ny parkett på golv, rivning av främre skrank. Nytt värmesystem med elektriska, oljefyllda radiatorer.
År 2005 - 2005 Ändring - tillbyggnad
Utbyggnad av kor åt väster. Utbyggnad för kök och handikapptoalett åt norr.