Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ DOMHERREN 9 - husnr 2, REKTOR JOHANSSONS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REKTOR JOHANSSONS GÅRD (akt.)

1876 - 1876

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Umeå stad
Umeå stadsförsamling
Luleå stift
Kungsgatan 91

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den äldre byggnaden på fastigheten Domherren 1 och 2 uppfördes 1876 efter ritning av stadsbyggmästare G A Pettersson. Byggherre var läroverkets rektor Johan Johansson. Huset är en av de få bevarade representanterna för 1870-talets stadsbebyggelse i Umeå. Byggnaden är uppförd av timmer i två våningar med ett flackt valmat plåttak och är av en i norrländska städer vid denna tid vanlig typ. Den är utvändigt klädd med en gulmålad panel i nyrenässansstil med pilastrar, listverk och konsolfris.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riks...

Läs mer i eget fönster

År 1876 - 1876 Nybyggnad