Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL NJURUNDA PRÄSTBOL 1:98 - husnr 1, MJÖSUNDS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MJÖSUNDS GRAVKAPELL (akt.)

1945 - 1945

1946 - 1946

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Njurunda
Njurunda församling
Härnösands stift
Mjösundsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Begravningskapellet tillkom 1945 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten A. Hamrin , Sundsvall. Det består av en rektangulär hög huvudvolym för kapellfunktionen med lägre liggande entrédelar mot norr där samlingslokalen med åren blivit alltmer utnyttjad. Mot söder finns en öppen arkadgång för ett kolumbarium, som inte nyttjats i den utsträckning som ursprungligen avsågs. Intill detta i sydöst reser sig ett högt klocktorn som mest är en hög murad klockstapel. Mot sydväst skjuter en mindre volym ut, också i anslutning till kolumbariets skärmtak, innehållande kontorsrum/sakristia.

År 1945 - 1945 Nybyggnad
Begravningskapellet tillkom 1945 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten A. Hamrin

A. Hamrin (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1946 - 1946 Nybyggnad - Korparti