Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO GÄLLARYDS STOM 2:1 - husnr 1, GÄLLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gällarydext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÄLLARYDS KYRKA (akt.)

1782 - 1786

1782 - 1786

Jönköping
Värnamo
Småland
Gällaryd
Gällaryds församling
Växjö stift
Gällaryds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Den nuvarande kyrkan från 1782 föregicks av en äldre kyrka,
troligen medeltida men av okänd ålder. Kyrkan var av trä och
spånklädd, den hade enligt Rogbergs ”Historisk beskrifning över
Småland” måtten 40x12 alnar (ca 24x7 meter). Denna ska ha legat
ca 50 meter söder om den nuvarande kyrkan. Kyrkan utvidgades
åt öster 1664 ca 8,4 meter, en nya sakristia uppfördes 1685 och ett
nytt vapenhus 1707. Den äldre kyrkan hade en separat klockstapel,
som byggdes om 1694. Denna var försedd med en stor spira och
fl era små. De två klockorna i klockstapeln fördes över till den nya
kyrkan och är fortfarande i bruk, den stora från 1500-tal...

Läs mer i eget fönster

År 1781 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Axel Lindegren (Hantverkare)

Erik Abrahamsson (Konstnär)

E Wirell (Orgelbyggare)

Maragreta Engström (Konstnär - Skulptör)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Olle Hellström (Konservator)

Paul Boberg (Arkitekt)

R Bergström (Firma)

Sivert Holmberg (Firma)

Sten Dunér (Okänd)

Sven Nilsson Morin (Konstnär - Bildhuggare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Sakristia

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Korparti

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1782 - 1786 Nybyggnad
Nybyggnad, kyrkan i sin helhet. Uppförd av murmästare Hans Lundström från Laholm, samt P Lundgren och L Wennerholm. Uppfördes enligt ritningar förutom att den fi ck tre korfönster istället för två och en mer förenklad tornhuv. Troligen uppfördes den även med ett gravkor på södra långsidan. Den nya kyrkan uppfördes ca 50 m norr om den äldre träkyrkan.

Hans Lundström (Byggmästare)

Lars Wennerholm (Byggmästare)

Lundgren P (Byggmästare)

År 1789 - 1789 Nybyggnad - Torn

Hans Lundström (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)