Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA SKÖVDE 29:1 - husnr 1, KULLINGS-SKÖVDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_045:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KULLINGS-SKÖVDE KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Kullings-Skövde
Algutstorps församling
Skara stift
Stockholmsvägen 29

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kullings-Skövde kyrka uppfördes under tidig medeltid med typisk romansk planform, vilket syns på en lantmäterikarta från 1799: långhus med smalare kor och absid. Långhus och kor hade portar i söder med vapenhus av okänd ålder. 1781 byggdes ett stentorn vid västgaveln. 1828 utbyggdes koret till samma bredd och höjd som långhuset i enlighet med ritningar som upprättats av arkitekt G G Blomgren (?) vid Överintendentsämbetet. Sakristia inrymdes i en halvrund absid på korgaveln. Hela inredningen nytillverkades. På altaret ställdes ett enkelt träkors. Medeltida altarskåp (1878 avyttrat till Göteborgs stadsmuseum), triumfkrucifix och madon...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1199 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1399 - 1549 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1781 - 1781 Nybyggnad - Torn
År 1828 - 1828 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett kor med sakristia i absid. Helt ny inredning. Träkors placeras på altaret. Medeltida skulptur flyttas till torn.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1828 - 1828 Fast inredning - altaruppsats
Enkelt träkors.
År 1859 - 1859 Ändring - ombyggnad, stomme
Tornet rasar och återuppförs.
År 1889 - 1891 Fast inredning - altare

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Fast inredning - altarring

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Fast inredning - altaruppsats
Altarkors ersätts av gipskopia efter Thorvaldsens Kristusfigur.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Fast inredning - läktare

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Fast inredning - predikstol

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Ändring - ombyggnad
Absidens lunett vidgas till ett helt rundbågsfönster. Kyrkans innertak kläs med pärlspont.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1889 - 1891 Teknisk installation - värme
Kamin installeras.
År 1889 - 1891 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1891 - 1891 Fast inredning - skrank
Sakristian flyttas från absiden till ett skrank vid predikstolen.
År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1905 - 1905 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1931 - 1931 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med ljudtak. Passage igenom muren från sakristian.

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar med raka gavlar. Korbänkar insätts.

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Fast inredning - port
Nya portar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertaket kläs med plywood. Innanfönster insätts. Trägolv läggs in. Gravhällar placeras under läktaren. Läktartrappor i vapenhus ersätts av en ny i norr.

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Underhåll - grundförstärkning

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Fast inredning - glasmålning
Absidfönster.

Stockholms Glasmåleri (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Kamin ersätts av varmluftsanläggning med kalorifer.

Axel Persson, Vårgårda (Byggmästare)

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

År 1931 - 1931 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Vinranksdekor och figurmålade fält i absid.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix och madonna, vilka åter placeras i kyrkorummet.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete
Ny interiör färgsättning. Inredning laseras i varmt bruna och grå toner med inslag av marmoreringar och guld. Väggar vitkalkas. Även exteriören ommålas.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurdekoren i absiden kompletteras med två nya fält.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1949 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i enlighet med befintlig färgsättning.
År 1949 - 1949 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt och nytt kors på lanternin.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete
Puts exteriört och interiört repareras och avfärgas.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - takomläggning
Lanterninen får ny plåtklädsel. Stuprör uppsätts på torn. Sakristian får nya hängrännor och stuprör.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Specifika inventarier - tornur
Installeras i lanternin.

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar i torn. Glasmålningen flyttas från absiden till södra korfönstret.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, port
Ny ytterport i väster.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - värme
Elvärme ersätts av uppvärmning med oljepanna via kulvert från personalbyggnad.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset får ny trappa (spiral) bakom glasvägg, toalett och förråd, nytt golv av kalksten samt innanfönster. En trappa upp inreds körrum med pentry. Nya golv av kalksten i kyrkorum. Läktarbänkar slopas och läktargolvet kläs med heltäckningsmatta. Läktarbröstet får skyddsräcke. Taket under läktaren kläs med spont och får infattad belysning. Glasmålningen flyttas till södra korfönstret. De medeltida skulpturerna får strålkastarbelysning. Innertaket kläs med glasfiberväv. Altarringens grindar slopas. Korbänkar avlägsnas.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - altare

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus och sakristia.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

Pelle Nilsson (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Absiden får ny innervägg framför den gamla och dess fresker. Thorvaldsenkopian flyttas till sakristian. Predikstolen sänks och dess passage från sakristian igenmuras. Korgen får ny trappa. Ljudtakets dekor slopas. Bänkarnas ryggar och sitsar stoppas och får klädsel av rött tyg.

Olle Adrin (Konstnär)

År 1974 - 1974 Fast inredning - altaruppsats
Krucifix

Olle Adrin (Konstnär)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny inre färgsättning. Absid målas himmelsblå. Inredningen målas med vit täckfärg och får viss förgyllning på listverk. Alla marmoreringar och övrig dekor övermålas. Innanfönstren målas röda.

Olle Adrin (Konstnär)

År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - altarskåp
Ersätter Adrins krucifix.

Kjell Sjögren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1986 - 1986 Specifika inventarier - textilskåp
Ny skåpsinredning i sakristia.