Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA FULLESTAD 9:1 - husnr 1, FULLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_042:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FULLESTADS KYRKA (akt.)

1350 - 1549

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Fullestad
Lena församling
Skara stift
Fullestad

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan torde ha uppförts i sin helhet under medeltidens senare del. Planformen med fullbrett rakt avslutat kor och de spetsiga gavlarna är gotiskt medan det oputsade gråstensmurverket påminner om de hög- och senmedeltida kyrkorna i Mälardalen och norröver. Föga är känt om kyrkan före 1700-talet. 1693 tillverkades en läktare, vilken 1752 försågs med figurdekor av konstnären Detleff Ross från Borås. Under 1700-talet upptogs flera fönster. 1777 omnämns en reparation av kyrkan. 1837 skedde sammanbyggnad av kyrkorna i Fullestad, Bergstena och Lena. Den nya kyrkan uppfördes i Lena. Fullestads kyrka köptes av kapten J J Bauer på Lagmanshol...

Läs mer i eget fönster

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Korparti
År 1693 - 1693 Fast inredning - läktare
År 1752 - 1752 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurdekor på läktarbröst.

Detlef (Ditlof) Ross (Konstnär - Dekormålare)

År 1777 - 1777 Ändring - ombyggnad, fönster
Nuvarande fönster bryts upp.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1837 - 1837 Tagen ur bruk
Sammanbyggnad med Bergstena och Lena. Används som spannmålsmagasin.
År 1909 - 1913 Ändring - restaurering
Yttermurar lagas och fogstryks. Västgavelns norra hörn och gavelröstena återuppförs. Nya solbänkar. Nytt fönster i västgavel. Nya fönsterbågar. Ny takstol med tredingstak i interiör. Smidesdekor på gavlar. Nytt innergolv.

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Nybyggnad - Vapenhus

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Fast inredning - bänkinredning

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Fast inredning - altaruppsats
Inkoroprerar delar av barockverk.

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Fast inredning - altare

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Fast inredning - altarring

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Fast inredning - predikstol
Ljudtaket inkorporerar delar av barockverk.

O Johansson (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

År 1909 - 1913 Konservatorsarbeten
Huvudbaner konserveras, liksom läktarbröstet som sätts på en ny läktare.
År 1909 - 1913 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i gråblått och vitt med marmoreringar.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär)

År 1909 - 1913 Teknisk installation - värme
Kamin med skorstenspipa i östmur.
År 1913 - 1913 Återinvigning
År 1916 - 1916 Ändring
Ventilationskanaler under golv.
År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning med bibehållen färgsättning. Väggar oljemålas.
År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Nytt taktegel.
År 1958 - 1958 Specifika inventarier - dopfunt
År 1959 - 1959 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning som får läktarbröstet att bättre harmoniera med rummet i övrigt. Golv slipas och fernissas. Främre bänkraden kortas.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Sprickor i läktarbröst lagas och dess färg rengöres.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Yttertak repareras och rötat virke utbyts. Vindskivor renoveras. Fogar lagas. Västgavelns fönster får ny karm. Vapenhusets nockbräder byts mot nockpannor. Skorsten rivs. Skadad putsgesims ersätts av trägesims.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2003 - 2003 Fast inredning - port
Ny ytterport.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av vapenhus.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2003 - 2003 Underhåll - omputsning
Ompustning av västgaveln i interiören.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)