Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA SPARLÖSA 16:1 - husnr 1, SPARLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/145:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPARLÖSA KYRKA (akt.)

1847 - 1848

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Sparlösa
Varabygdens församling
Skara stift
Sparlösa 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

1837 inbjöd Sparlösaborna sina grannar i Slädene till överläggning om möjligheten till sammanbyggnad. Detta beslutades och den nya kyrkan skulle få namnet "Salem" samt byggas på platsen för Sparlösa kyrka. 1844 godkändes ritningarna från Fredrik Blom på Överintendentsämbetet och begärda stamboksmedel samt kollekter beviljades. Grundläggningen skedde 1846 och året därpå stod kyrkan färdig. 1848 skedde invigning och installation av en donerad Söderlingorgel. Redan tidigt behövde dock reparationer utföras emedan taket av ekonomiska skäl ej byggts så väl. Sprickor hade även uppstått i murarna. Således utfördes 1856 takförstärkning och i...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Foten bevarad.

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1737 - 1737 Specifika inventarier - kyrkklocka

Andreas Wetterholz (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1791 - 1791 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn

Anders Andersson, Frittorp (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

Levenebygden (Arkiv)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Torn

Anders Andersson, Frittorp (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

Levenebygden (Arkiv)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Sakristia

Anders Andersson, Frittorp (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

Levenebygden (Arkiv)

År 1847 - 1848 Nybyggnad - Korparti

Anders Andersson, Frittorp (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

Levenebygden (Arkiv)

År 1848 - 1848 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1856 - 1856 Underhåll
Insättning av dragjärn. Takförstärkning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1868 - 1868 Underhåll - omputsning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad, innertak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1870 - 1870 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1895 - 1895 Fast inredning - altaruppsats
Kopia av Tjorvaldsens Kristusfigur.

Levenebygden, 1976. (Arkiv)

År 1899 - 1899 Underhåll - målningsarbete, interiör

Lars Kellman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1899 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och predikstol får dekor- och figurmålningar.

C Nilsson (Konstnär)

Lars Kellman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Runstensstycken uttags ur murverk och sammanfogas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna får nya sitsar och ryggar, sidogångar och korbänkar anordnas, innertaket kläs med plywood, innanfönstren förses med antikglas och blyspröjs, vindfång i sakristia, nytt läktargolv.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Fast inredning - altaruppsats
Krucifix ersätter Thorvaldsen.

Erling Valldeby (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
1899 års dekor övermålas till stor del.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Specifika inventarier - textilskåp

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Ny cuppa.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1950 Konservatorsarbeten
Huvudbaner

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - takstol
Lanterninen får ny takstol.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - takomläggning
Uppsättning av hängrännor och stuprör. Ny plåt på lanternin.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör

Alf Hedman (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - tilläggsisolering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring
Borttagning av de tre bakre bänkraderna.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)