Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ULRICEHAMN BOGESUND 1:86 - husnr 8, ULRICHAMNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_045:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ULRICHAMNS KYRKA (akt.)

1350 - 1549

1350 - 1549

Västra Götaland
Ulricehamn
Västergötland
Ulricehamn
Ulricehamns församling
Skara stift
Sturegatan 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Under gotisk tid restes en gråstenskyrka med fullbrett, rakt avslutat kor och spetsiga gavelrösten. Den var tornlös och utan valv. Det har hävdats att byggnadstiden skulle vara 1400-tal. 1637 "vidgades och upphöjdes" fönstren på södra sidan och en altartavla införskaffades från Göteborg. 1639 ombyggdes en befintlig läktare. 1660 byggdes ett vapenhus (rivet vid okänt tillfälle då även en sydport torde ha igenmurats) och fyra flöjlar uppsattes. 1684 förlängdes koret åt öster med bibehållen raksluten form. Tre fönster togs upp i norr vid denna tid, liksom en port i västgaveln. Innertaket välvdes och försågs 1688 med figurmålningar av k...

Läs mer i eget fönster

År 1350 - 1549 Nybyggnad
År 1350 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1637 - 1637 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren i söder vidgas.
År 1639 - 1639 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktare.
År 1660 - 1660 Nybyggnad - Vapenhus
Rivet vid okänt tillfälle innan 1875 (teckning av Wennerblad).
År 1675 - 1699 Ändring - ombyggnad
Tre fönster bryts upp i norr och en port i väster.
År 1684 - 1684 Nybyggnad - Korparti
År 1688 - 1688 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Det nya tunnvalvet av bräder får figurdekor.

Anders Pederson Falck, Ulricehamn (Konstnär)

År 1689 - 1689 Fast inredning - bänkinredning
År 1713 - 1713 Fast inredning - läktare
År 1715 - 1715 Nybyggnad - Sakristia
År 1715 - 1715 Nybyggnad - Gravkor
Borgmästare Luthman uppför sig ett gravkor vid korets södra vägg.
År 1717 - 1717 Fast inredning - altaruppsats

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol

Hans Christoffer Datan (Konstnär - Bildhuggare)

År 1739 - 1740 Fast inredning - orgel

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1757 - 1758 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster. Orgelläktare flyttas bakåt.

Lorentz Knatt, Malmö (Byggmästare)

År 1757 - 1758 Nybyggnad - Torn

Lorentz Knatt, Malmö (Byggmästare)

År 1761 - 1761 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket kompletteras med målningar. Altaruppsats och predikstol stofferas. Draperingar kring fönster tillkommer sannolikt nu.

Sven Wikström (Konstnär - Dekormålare)

År 1773 - 1773 Underhåll - målningsarbete, interiör

Lindman (Hantverkare - Målare)

År 1791 - 1791 Nybyggnad - Sakristia
År 1830 - 1835 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innerväggarna vitmålas.
År 1891 - 1892 Underhåll - takomläggning
Taken beläggs med glaserat tegel. De två övre torntaket kläs med järnplåt.
År 1891 - 1892 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren vidgas till sin nuvarande storlek.
År 1891 - 1892 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innerväggarna målas med oljefärg i kvaderimitation. Stor del av inredningen marmoreras.
År 1891 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning. Även gravkoret förses med bänkar.
År 1891 - 1892 Fast inredning - altarring
År 1891 - 1892 Teknisk installation - värme
Kamin med rökrör.
År 1907 - 1907 Teknisk installation - el
Ljusramper på altaruppsats och taklist.
År 1914 - 1914 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör putslagning och avfärgning.

Hjalmar Djurman (Hantverkare - Målare)

År 1915 - 1916 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1917 - 1917 Specifika inventarier - tornur
Nytt urverk till tornet.

G.W. Linderoth (Urmakare)

År 1922 - 1923 Fast inredning - port
Ny ytterdörr till sakristia.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Teknisk installation - el
Förnyad elekrisk belysning med slopande av ljusramper. Elektrifiering av klockringning.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Ändring - ombyggnad
Kamin förses med säkrare rökrör. Jalusier insätts i ljudöppningar. Vapenhuset förses med vindfång mot långhus och inbyggd läktartrappa.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Konservatorsarbeten
De två nedtagna dörrarna till gravkoret konserveras och återuppsättes. Gravkoret blir sidoingång och förrum.

Vilhelm Sjölander (Konstnär - Dekormålare)

År 1927 - 1927 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönster.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Kaminen ersätts av varmluftsvärmeanläggning i pannrum med kalorifer.

Ebbes bruks nya arrende AB (Konstruktör)

År 1929 - 1929 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nya kyrkklockor ersätter de gamla som säljs.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1931 - 1931 Underhåll - takomläggning
Spåntäckningen på nedre torntaket ersätts av kopparplåt.
År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas oljemålade puts huggs ned och den äldre lagas. Interiören ommålas i anslutning till de "ursprungliga" färgerna.

C O Svensson (Konservator)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperingar kring fönster efter påträffad originalmålning.

C O Svensson (Konservator)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster sätts in och sannolikt även nya ytterbågar. Läktaren får nya pelare och bjälklag. Nytt korgolv av kalksten. Igenmurad smyg i korvägg återupptages. Vindfånget i vapenhuset ersätts av ett nytt med murade väggar, dess trappa vidgas.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - port
Ny port mellan kyrka och vapenhus.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - altarring

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprunglig dekor på läktarbröst och ursprunglig marmorering på orgelfasad.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Omläggning med glaserat tegel likt befintligt.
År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Rengöring av altaruppsats och lagning av sprickor. Utbyte av rötat virke i altare. Takmålningarna rengörs.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1983 - 1984 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör och avfärgning med silikatfärg.

Sture Billhed (Byggmästare)

År 1983 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vapenhus och gravkor målas med plastfärg.

Sture Billhed (Byggmästare)

År 1983 - 1984 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av golvet i gravkoret.

Sture Billhed (Byggmästare)

År 1995 - 1995 Fast inredning - altarring
Ny, delbar altarring.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt utvidgat korgolv. Främre bänkraden slopas. Flyttbart altare och ambo tillverkas. Korbänkar ombyggs till förvaringsutrymmen. Två bänkrader i nordväst slopas för manöverpulpet. Belysningen utökas. Gravkoret ändras till lekrum och sakristian får ny skåpsinredning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Fast inredning - port
Ny dörr mellan vapenhus och kyrka.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - högtalaranläggning

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Rengöring av altaruppsats och predikstol.

Anders Darwall (Konservator)

År 2002 - 2002 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnader på tornet åt norr och söder med kapprum, toaletter, samlingsrum och kök.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp fram till entré på tornets norra sida. Hiss installeras i vapenhuset.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Fast inredning - port
Ny ytterport i väster.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och trappa i vapenhus. Ny läktartrappa. Hiss installeras. Mellanväggar från 1937 rivs. Dörrar görs mot tillbyggnaderna.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)