Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA ÄLGARÅS 11:1 - husnr 1, ÄLGARÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älgarås kyrka, ext, negnr 04-343-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLGARÅS KYRKA (akt.)

1460 - 1469

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Älgarås
Hova-Älgarås församling
Skara stift
Älgarås 38

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

ÄLGARÅS KYRKA - Älgarås kyrka föregicks av en tidigmedeltida träkyrka, möjligen en stavkyrka. Inuti kyrkan hittades vid arkeologiska utgrävningar 1979 brakteatrar och grunden till en föregående kyrka. Denna tycks ha haft ett smalare och rakt avslutat, ovanligt långt kor i öster. Från denna kyrka har bevarats ett madonnaskåp, en calvariegrupp (triumfkrucifix och Maria), en dopfunt av norsk typ och en kyrkklocka med runor.
Nuvarande kyrkas långhus har genom dendrokronologi daterats till tidigast 1460-talet. Västra delen av långhuset uppfördes 1579. 1684 revs 1400-talskoret och det nuvarande tresidiga koret uppfördes. Från senmedelti...

Läs mer i eget fönster

År 1460 - 1469 Nybyggnad
År 1684 - 1684 Nybyggnad - Korparti
År 1696 - 1696 Fast inredning - altaruppsats

Enock Mäster (Konstnär - Bildhuggare)

År 1705 - 1705 Nybyggnad - Sakristia
År 1707 - 1707 Nybyggnad - Vapenhus
År 1740 - 1760 Fast inredning - predikstol
År 1757 - 1757 Arkitekturbunden utsmyckning

Anders Broddesson (Konstnär - Dekormålare)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus/vindfång i söder. Årtalet något osäkert.
År 1918 - 1918 Teknisk installation - el
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaruppsats och krucifix återinsätts. Papp från väggarna avlägsnas. Målning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga med pannrum under sakristian.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
De nuvarande

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1952 - 1952 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i söder. Ceremoniplats.
År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Omspåning, nya fönsterbågar.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvisolering. Sänkning av korgolv. Ny färgsättning. Bänkvärme. Läktaren utbyggs. Gradänger på läktaren. Sektionering av altarring.

Alf Hedman (Konservator)

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1979 - 1980 Konservatorsarbeten

Alf Hedman (Konservator)

År 1995 - 1995 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Översyn och tjärning av spåntaket. Tornets vindflöjel från 1735 nertagen för att bevaras. Kopia smidd och uppsatt på spiran.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

Julius Pettersson (Hantverkare - Smed)