Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROLLHÄTTAN FORS 11:1 - husnr 1, FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_086:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KYRKA (akt.), FORS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1300

Västra Götaland
Trollhättan
Västergötland
Fors
Fors-Rommele församling
Skara stift
Torpavägen 7

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

FORS KYRKA är en putsad stenkyrka med medeltida ursprung. Kyrkan omtalas första gången i skriftliga dokument år 1338. Dopfunten är daterad till 1300-talet liksom lillklockan. Med största sannolikhet finns idag medeltida murverk bevarat i kyrkans väggar, men det är oklart i vilken omfattning. Sannolikt är partiet mellan norra och södra långhusväggarnas östligaste fönster sparat. Vissa uppgifter tyder även på att murverket i den östra korväggen kan vara medeltida.

År 1709 genomfördes en omfattande renovering då kyrkan försågs med tresidigt kor, nytt tak och större fönsteröppningar. Detta skedde på initiativ av kyrkoherde J F Kreitlow...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1300 Nybyggnad
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - kyrkklocka

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1300 - 1399 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1709 - 1709 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1709 - 1709 Rivning
Västra väggen och korbågen revs.

Hollman, E. "Sveriges bebyggelse. Fors socken". (Arkiv)

År 1709 - 1709 Nybyggnad - Korparti
Nytt tresidigt korparti.

Hollman, E. "Sveriges bebyggelse. Fors socken". (Arkiv)

År 1709 - 1709 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades.

Hollman, E. "Sveriges bebyggelse. Fors socken". (Arkiv)

År 1734 - 1734 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades.

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes i tegel norr om koret.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster upptogs i norra långhusväggen. De södra gjordes större och nya bågar av metall insattes i alla fönsteröppningar.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Molander (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålerierna modifierardes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll - målningsarbete
Ommålning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården ordnades.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - tillbyggnad
Kvadratisk tillbyggnad i väster i nyromansk stil. Bredare än långhuset.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren på norra och västra sidan revs, predikstolen flyttades från södra till norra korväggen.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Ångvärmeledning installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Nybyggnad - Torn

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Rivning
Tillbyggnaden i väster från 1900 revs liksom ett litet vapenhus söder om koret.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Ändring - tillbyggnad
Långhusväggarna förlängdes åt väster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - värme
Övergång från lågtrycksångvärme till elektrisk uppvärmning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - el
El- och belysningsinstallationer kompletterades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Underhåll - takomläggning
Samtliga takfall belades med skiffer från Grythyttan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Underhåll
Utvändig omputsning. Ommålning ut- och invädigt. Troligen användes kalkfärg åtminstone invändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Fast inredning - bänkinredning
Befintliga bänkar försågs med nya gavlar och skärmar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönster med metallbåge byttes till nya i trä med blyspröjsade, tonade antikglas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Fast inredning - altare
Altaret ombyggdes.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Konservatorsarbeten
Takmålerier, predikstol, ljudtaket och altartavlan konserverades.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, innertak
Målningen i taket som föreställer helvetet flyttades västerut. Det nytillkomna mittpartiet kompletterades med målerier.

Axel Forssén (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt lackat trägolv inlades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelverket om- och tillbyggdes. Nytt orgelhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1959 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades norrut.

Stadsträdgårdsmästare Artur Hermansson, Trollhättan (Trädgårdsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - tilläggsisolering
Vindsbjälklaget över kyrkorummet tilläggsisolerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Fast inredning - altarring
Altarringen ombyggdes, kläddes om samt ommålades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Predikstolen, ljudtaket, altaruppsatsen och läktarbröstets målerier och epitafiet konserverades.

Anders Darwall (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett, kapprum och lekrum/samtalsrum inbyggdes under läktaren.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)