Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO SJÖTOFTA 1:7 - husnr 1, SJÖTOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_026.26/00024

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖTOFTA KYRKA (akt.)

1853 - Okänt

1853 - 1853

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Sjötofta
Tranemo församling
Göteborgs stift
Bygärdesvägen 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

SJÖTOFTA KYRKA ritades av arkitekten Johan Fredrik Åbom och uppfördes av byggmästaren Johannes Pettersson i Sandhult. Den äldsta skriftligt dokumenterade kyrkan i Sjötofta uppfördes under första halvan av 1600-talet. Denna lär ha varit en träkyrka, liksom den nuvarande kyrkan. Den nyuppförda kyrkan målades utvändigt vit och invändigt i vit och grå kulör och arbetet utfördes av målarmästare P Ryman i Anderstorp. Kyrkan stod klar 1853 och invigdes 1855.

Kyrkan förblev ouppvärmd fram till 1894 då en värmekamin installerades.
År 1924 renoverades kyrkan ut- och invändigt. Kyrkans fasader ommålades och på taket, som ursprungligen var spå...

Läs mer i eget fönster

År 1853 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1853 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1853 - 1853 Nybyggnad - Torn
År 1853 - 1853 Nybyggnad - Sakristia

Johannes Petersson från Gåsö, Göksholmen, Sandhult (Byggmästare)

År 1853 - 1853 Nybyggnad - Korparti
År 1853 - 1853 Underhåll - målningsarbete
Målningsarbetet på den nya kyrkan.

P Ryman, Anderstorp (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1853 - 1853 Fast inredning - predikstol

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1853 - 1853 Fast inredning - altaruppsats

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1855 - 1855 Invigning
Invigning av den nybyggda kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning av kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - takomläggning
Svartmålad taktäckning, torntaket täcktes med kopparplåt, korset plåttäcktes och förgylldes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insattes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i kyrkan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen ombyggdes.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning i ljusa kulörer.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Installation av uppvärmning med lågtrycksånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - altarring
Altarringen höjdes och omkläddes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering av kyrkorum och vapenhus. Läktarunderbyggnader, borttagande av de bakersta bänkraderna. Ombyggnad av läktartrappa i vapenhuset.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altartavlan.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning av kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Kopparplåttäckning på långhustaket.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - interiör
Borttagning av väv på väggar i långhuset, ommålning av väggar, fönster, dörrar, tak, listverk, läktarbarriär, bänkinredning (delvis ändrad färgsättning) nytt golv under läktaren,

Gällstads Måleri AB (Firma)

Lars Redegard (Arkitekt)

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av befintlig läktareunderbyggnad inrymmande kök och samlingsrum. Ny handikapptoalett har byggts i vapenhuset. Borttagande av två bänkar på vardera sidan längst ner.

Lars Redegard (Arkitekt)

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstol, altaruppsats, 13 skulpturer,

Jönköpings länsmuseum Konserveringsateljén (Konservator)

År 2008 - 2008 Fast inredning - altarring
Altarringen är delad i tre delar och om klädd med nytt tyg. Altarringen har också fått en ny sockellåda
År 2008 - 2008 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Sänkning och utökning av korgolv, ny ramp i mittgången

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2009 - 2009 Underhåll - exteriör
Ommålning av träfasader, fönster, dörrar, tornluckor med linoljefärg, rostskyddsmålmning av räcken

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2009 - 2009 Underhåll - trappa
Omläggning av trappa mot söder och väster

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)