Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO LÄNGHEM 30:1 - husnr 1, LÄNGHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_003.6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄNGHEMS KYRKA (akt.)

1834 - Okänt

1834 - 1834

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Länghem
Länghems församling
Göteborgs stift
Boråsvägen 58

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

LÄNGHEMS KYRKA uppfördes 1834-35 i nyklassicistisk stil på ny kyrkplats. Den nya kyrkan ersatte en äldre medeltida kyrka som stått på annan plats sydost om den nuvarande kyrkan. En större kyrka krävdes för att rymma socknens växande församling och därför revs den gamla. Greve Sparre på Torpa skänkte marken till den nya kyrkan. Kyrkans två byggmästare, Pehr Nilsson från Erikstorp i Bollebygd och Nils Andersson från Sandhult tillhörde båda den kända byggmästargruppen i Sandhult.

Korfönstren är utförda på 1890-talet.

Kyrkan renoverades 1917 efter förslag av Boråsbyggmästarna Albin och Carl Wilhelm Gustafsson. Dekorationsmålning utför...

Läs mer i eget fönster

År 1760 - 1859 Nybyggnad - Sakristia
År 1834 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1834 - 1834 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn
År 1834 - 1834 Nybyggnad - Korparti
År 1834 - 1834 Nybyggnad - Torn
År 1916 - 1917 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändig dekorationsmålning.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1916 - 1917 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1916 - 1917 Ändring - ombyggnad, innertak
Panel i innertaket.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1916 - 1917 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av den slutna bänkinredningen.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1918 - 1918 Teknisk installation - värme
Anordning av yttre rökgångar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, port
Nya svajdörrar mellan tornvestibulen och kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, stomme
Förstärkning av kyrkans murar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1939 - 1939 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av den största kyrkklockan samt reparation av de två mindre.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeinstallation.

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnad i vapenhuset.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålningen i koret avlägsnades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, golv
Utökning av korgolvet.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - altare
Altaret förlängdes.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolskorgen och ljudtaket.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

Tore Lindegren (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Ebbe Holmberg (Obestämd yrkestillhörighet)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny utvändig trappa och handikappramp.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Underhåll - takomläggning
Yttertaket lades om med enkupigt lertegel.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Underhåll - omputsning

Arne Nygård (Arkitekt)

År 1976 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
De två främsta och fyra bakersta bänkraderna borttogs.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i kyrkan och utökning av korgolvet.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Fast inredning - altarring
Altarringen har kortats av i ytterkanterna.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av väggar och bänkinredning.

Arne Nygård (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1976 - 1977 Teknisk installation - värme
Värmeslingor under bänkarna ersatte radiatorer.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - omputsning

Per B. Persson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - fönster

Per B. Persson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Taket omlades med järnplåt.

Per B. Persson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - bänkinredning
De tre främsta bänkarna på orgelläktarens norra sida borttogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny kompostanläggning på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Korförändringar.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av väggar och fönster.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2001 - 2001 Fast inredning - altare
Altaret ombyggdes.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Omputsning ,avfärgning på torn, långhus,kor, ommålning av takfot, fönster, port, tornluckor, vindskivor, plåttak på sakristia och kor, ankarjärn, omförgyllning av kors och inskriptionstavla,

Överlida Plåt (Firma)

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2012 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappramp samt omläggning av trappa, ny plattor på gången

Borås Markentrepenad AB (Firma)

Voten arkitektur/konstruktion AB (Firma)

År 2012 - 2012 Ändring - ombyggnad, port
Ny port i helglas har monterats i smygen framför befintlig port. Dörrautomatik och panikreglar har installerats.

Ajab smide Håcksvik (Firma)

År 2017 - 2017 Teknisk installation - värme
Installation av ett webbaserat styr- och reglersystem från LosEnergy