Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO AMBJÖRNARP 1:37 - husnr 1, AMBJÖRNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_028.34/00033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AMBJÖRNARPS KYRKA (akt.)

1840 - 1841

1840 - 1841

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Ambjörnarp
Tranemo församling
Göteborgs stift
Solbyvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

AMBJÖRNARPS KYRKA uppfördes i nyklassicistisk stil 1840-41 på samma plats som dess föregångare från 1623. 1600-talskyrkan revs 1840 och på samma kyrkplats stod tidigare en ännu äldre träkyrka, sannolikt av medeltida ursprung. Byggmästare vid uppförandet av den nuvarande kyrkan var Johannes Pettersson från Sandhult. Kyrkan togs i bruk 1841 och invigdes 1842.

En värmekamin inköptes till kyrkan 1894 och två år därpå ännu en till sakristian. Kyrkan renoverades 1920. Invändigt målades kyrkorummet i ljus kulör. Bänkarna målades i ljusgrått med melerade mönster i ljust lila. I taket över ljuskronorna målades dekorationer i cirkelform.

To...

Läs mer i eget fönster

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1840 - 1841 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn

Johannes Petersson från Gåsö, Göksholmen, Sandhult (Byggmästare)

År 1840 - 1841 Nybyggnad - Torn
År 1840 - 1841 Nybyggnad - Sakristia
År 1840 - 1841 Nybyggnad - Korparti
År 1840 - 1840 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Teknisk installation - värme
Värmekamin installerades i kyrkorummet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av kyrkorummet och bänkinredningen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorationer målades i taket vid ljuskronornas fästen.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoverades med bibehållande av 1840-års fasad.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - exteriör
Reparation av tornet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Brand

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Reparation av sakristian efter brand till följd av överhettning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Takomläggning till plåttak.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning. Fasader i ljus kulör och snickerier i brunröd kulör.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning med lågtrycksånga.

Högbergs rör & el (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Kjellgren, A Ingenjör, Borås (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1943 - 1943 Underhåll - golv
Nytt golv inlades i kyrkorummet.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen.

E Lundberg, Borås (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1951 - 1951 Fast inredning - glasmålning
Blyinfattat färgat glas insattes i korfönstren.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av sakristian.

Axel Forssén (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning av kyrkan, nya stuprännor av kopparplåt och nytt kors på tornet.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, trappa
Ombyggnad i vapenhuset. Den ena läktartrappan borttogs och den andra ombyggdes.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av kyrkorummet och vapenhuset.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
Kyrkans långhustak omtäcktes med kopparplåt. Nya stuprör uppsattes och en skorsten revs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2010 - 2010 Underhåll - exteriör
Ommålning av panel, vindskivor, takfot, fönster, dörrar, tornluckor med linoljefärg, omläggning av entrétrappa mot väster

Gällstads Måleri AB (Firma)

Tranemo trädgårdstjänst AB (Firma)

År 2010 - 2010 Ändring - ombyggnad, interiör
Befintliga läktarunderbyggnader från 1971 har rivits och ny läktarunderbyggnad har byggts inrymmande kök och samlingssal. I vapenhuset har väggar rivits och ny handikapptoalett byggts, Nytt glasparti av stål placeras innanför ytterdörr, väggar och tak har isolerats

Erik Larssons Bygg AB (Entreprenör)

Lars Redegard (Arkitekt)

År 2010 - 2010 Fast inredning - bänkinredning
Sex bänkar har tagits bort längst ner i kyrkorummet, ombyggnad av korbänkar till förvaring

Erik Larssons Bygg AB (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Underhåll - interiör
Ommålning av väggar, fönster, dörrar, taklist, pelare bänkinredning (delvis ny färgsättning)

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2010 - 2010 Fast inredning - altare
Det befintliga altaret har lösgjorts från altaruppsatsen och flyttats fram. Kvarvarande fundament på altaruppsatsen kläs in med bräder. Det framflyttade altaret har sedan kompletterats med ny baksida.

Erik Larssons Bygg AB (Entreprenör)

Lars Redegard (Arkitekt)

År 2010 - 2010 Fast inredning - altarring
Altarringen är delad i fyra delar och omklädd med nytt tyg och ommålad

Åbergs tapetserarverkstad (Firma)

År 2010 - 2010 Underhåll - golv
Nytt golvbjälklag i koret, återanvända golvbräder,sänkning av korgolv

Erik Larssons Bygg AB (Entreprenör)