Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM SMEDSERÖD 1:4 - husnr 1, SVENNEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2652-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENNEBY KYRKA (akt.)

1912 - 1915

1912 - 1915

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Svenneby
Svenneby församling
Göteborgs stift
Svenneby nya kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan uppfördes 1912-15 efter ritningar av arkitekterna Adrian Petersson (död 1912) och John Uddgren, Uddevalla. Graniten bröts endast ett par hundra meter från byggplatsen, och kyrkan uppfördes i en för tiden typisk utpräglad nygotik, med någon influens också från jugend. Vid invigningen 1915 ersatte kyrkan sin medeltida föregångare, som ligger någon kilometer längre söderut. Att man valde ny kyrkplats bör åtminstone delvis bero på att man behövde bättre grundläggningsförhållanden för den nya större (och därmed tyngre) kyrkan. Kyrkan byggdes på en mindre bergknalle, som med st...

Läs mer i eget fönster

År 1912 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor (med skrank), vapenhus och torn.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johan August Uddgren (Arkitekt)

År 1912 - 1915 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johan August Uddgren (Arkitekt)

År 1912 - 1915 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johan August Uddgren (Arkitekt)

År 1912 - 1915 Nybyggnad - Vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johan August Uddgren (Arkitekt)

År 1912 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelhus och orgelverk.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster i korets snedväggar och ett större rundfönster i tornet åt sydväst igenmurades. Nya träfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Omfogning av murarna.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, port

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Underhåll - interiör
Invändig omputsning och ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Taket välvt, sakristians vägg ombyggd mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1953 - 1953 Underhåll - exteriör
Omfogning av sydfasaden.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Fast inredning - läktare
Inbyggnader under läktaren utförda mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Underhåll
Träskadeinsektssanering
År 1962 - 1962 Teknisk installation
Oljeldning med flänsradiatorer vid väggarna. Luftfuktare på orgelläktaren.
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av koret. Ny färgsättning av väggen mot sakristian, nya altarprydnader mm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Omfogning av sydfasaden.
År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1975 - 1977 Underhåll - exteriör
Omfogning av tornet i sydöst och sydväst.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1975 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande inre restaurering; om- och nymålning. Ombyggnader i sakristian; skärmväggen framflyttad mm.

Uno Söderberg (Arkitekt)