Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM BOTTNA 12:1 - husnr 1, BOTTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2653-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOTTNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Bottna
Bottna församling
Göteborgs stift
Bottna 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan härstammar från 1100-talet, då med smalare kor med absid. Den har haft ingång genom södra långmurens västra del, idag igensatt och med utsparat fönster i överdelen. Även vapenhuset, som bör vara antingen ett ofullbordat eller återstoden av ett raserat torn, är av allt att döma senmedeltida. Golvet har antagits vara av medeltida ursprung, men förekomsten av två kvarnstenar i golvet indikerar att det har reparerats eller kompletterats senare.

Någon gång under 15- eller 1600-talet tillbyggdes så det nuvarande koret, tydligen med muren lagd direkt i anslutning till det urspr...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och torn.
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1500 - 1699 Nybyggnad - Korparti
År 1500 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängt åt öster.
År 1500 - 1600 Fast inredning - läktare
År 1614 - 1614 Fast inredning - predikstol
År 1725 - 1725 Fast inredning - altaruppsats
År 1725 - 1775 Specifika inventarier - dopfunt
År 1725 - 1800 Ändring
Anförskaffande av nummertavla.
År 1736 - 1736 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1830 - 1830 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändig ommålning av bl a snickeriinredning.
År 1893 - 1893 Teknisk installation - värme
År 1896 - 1896 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1896 - 1896 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak.
År 1924 - 1924 Konservatorsarbeten
Restaurering av predikstol och altartavla.

A W Fallqvist (Konservator)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.
År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1962 - 1962 Underhåll
Träskadeinsektssanering.

Anticimex (Firma)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad
Sakristia inredd i vapenhuset, ny textilförvaring.

C O Svensson (Konservator)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad
Tegelvägg uppmurad framför nisch i korets gavelvägg, stengolv frilagt i mittgång.

C O Svensson (Konservator)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, port
Sydportalen frilagd. Nya dörrar.

C O Svensson (Konservator)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1966 Underhåll - målningsarbete
Ommålning.

C O Svensson (Konservator)

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1965 - 1966 Teknisk installation
Nya belysningsarmaturer, ny elvärme; väggelement och bänkvärmare.
År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete
År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på tornspira och vapenhus, rep av rötskador i tornets trävirke, nya vindskivor.

KIB (Konsulterande ingenjörsbyrån i Uddevalla AB) (Konstruktör)

År 1993 - 1993 Underhåll - fönster
Nya fönsterbågar i östgaveln.

KIB (Konsulterande ingenjörsbyrån i Uddevalla AB) (Konstruktör)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Mindre putslagningar och ommålning av murarna.

KIB (Konsulterande ingenjörsbyrån i Uddevalla AB) (Konstruktör)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan.

Anders Darwall (Konservator)