Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE HAGELBERG 4:1 - husnr 1, HAGELBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagelbergs kyrka ext negnr 02-152-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGELBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Hagelberg
Skultorps församling
Skara stift
Hagelbergs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Hagelbergs kyrka uppfördes under tidig medeltid. I kyrkan finns bevarat en dubbel liljesten samt en enkel liljesten och en stavkorshäll. En kalk med inskription är från 1293. I kyrkan finns en unik triptyk från 1500-talets slut. Predikstolen är från 1600-talets slut. Altarringen med allegoriska målningar av Johannes Risberg är från 1700-talets början och dopfunten är från 1700-talets slut. Troligen är korbänken från 1700-talet. Ett epitafium är från 1834. Murarna nedtogs delvis ca 1730 och kyrkan byggdes ut i öster till nuvarande storlek. Sannolikt finns medeltida murar bevarade i väst...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1550 - 1599 Fast inredning - altaruppsats
Altarrtriptyk.

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1650 - 1699 Fast inredning - predikstol

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1730 - 1735 Nybyggnad - Korparti
År 1737 - 1779 Fast inredning - altarring

Johan Risberg (Konstnär - Dekormålare)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1750 - 1799 Specifika inventarier - dopfunt

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1915 - 1919 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny portal. Rivning av vapenhus.

Anders Roland (Arkitekt)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1915 - 1919 Underhåll - exteriör
Fasad putsas med cementbruk. Takomläggning. Ny trappa.

Anders Roland (Arkitekt)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1915 - 1919 Underhåll - interiör
Ny takstol, takpanel, läktartrappa, golv. Målning.
År 1915 - 1919 Fast inredning - bänkinredning
Ny

Anders Roland (Arkitekt)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1915 - 1919 Fast inredning - altare
Ny

Anders Roland (Arkitekt)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1915 - 1919 Fast inredning - altarring
Årtalet något tveksamt.

Anders Roland (Arkitekt)

Hagelbergs kyrka. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. Skara Stift i ord och bild. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristia intill predikstolen.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1964 - 1964 Underhåll - interiör
Målning interiör och inredning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - textilskåp

Harald Ferm (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete
Interiören rengörs med bröd. Taket målas i ljusare blått än tidigare. Målning av läktarbröst, dörrar, fönster mm.

Flärings måleri (Hantverkare - Målare)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - värme
Strålvärme under bänkarna.