Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE EDÅSA 4:1 - husnr 1, EDÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edåsa kyrka, exteriör negnr 02-143-12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDÅSA KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1100 - 1219

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Edåsa
Värsås-Varola-Vretens församling
Skara stift
Edåsa kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Kyrkan uppfördes under tidig medeltid, dvs 1100-1249. Ett medeltida relikskrin från kyrkan förvaras nu på Västergötlands museum, Skara. Enligt Peingskiölds Monumenta bestod kyrkan på 1670-talet av rektangulärt långhus och smalare rakslutet kor samt timrat vapenhus. I början av 1200-talet samt på 1600-talet försågs kyrkan med väggmålningar. 1763 breddades koret i öster och fick en tresidig avslutning. Under 1700-talet fick den sin nuvarande altaruppsats, draperimålningar och målade takmedaljonger. Kyrkan övergavs som församlingskyrka 1872, då socknen tillsammans med Ljunghem kom att bil...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1219 Nybyggnad
År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggmålning

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Dahlberg, Markus, Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. 1998 Hernfjäll, Viola, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993 Riksantikvarieämbetet, ATA Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1600 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggmålning

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skövde kommun. 1988. Dahlberg, Markus, Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. 1998 Hernfjäll, Viola, Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. 1993 Riksantikvarieämbetet, ATA Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. (Arkiv)

År 1763 - 1763 Nybyggnad - Korparti
År 1872 - 1930 Tagen ur bruk
Såld till Västergötlands Fornminnesförening som museikyrka.
År 1930 - 1930 Återinvigning
Patron Lundell,Torestorp köper återköper kyrkan och skänker till församlingen.
År 1938 - 1940 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1938 - 1940 Ändring - ombyggnad
Målning, nya fönster, framtagna målningar mm

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1938 - 1940 Ändring - tillbyggnad
Columbarium

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd 1962, insättes.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Västergötlands museum, ämbetsarkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll

Alf Hedman (Konservator)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Rengöring och säkring av väggarnas kalkmålningar, kalkning av väggytor runt kalkmålningarna, rengöring av altartavla

K-Konservator (Konservator)

År 2008 - 2008 Teknisk installation
Installation av permanent avfuktningsanläggning i gamla pannrummet.

K-Konservator (Entreprenör)