Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ UTVÄNGSTORP 6:1 - husnr 1, UTVÄNGSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/174:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UTVÄNGSTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Utvängstorp
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Utvängstorp

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Den tornlösa kyrkan är uppförd av gråsten, sannolikt under 1200-talet. Ett romanskt portkrön kan stöda en datering till seklets förra hälft. Enligt traditionen är Sankt Sigfrid starkt förknippad med platsen och här förvaras en bit av en stav som han skall ha ägt. Föga är känt om kyrkans äldsta tid. Under tidigt 1600-tal har interiören försetts med kalkmåleri i den äldre Läcköskolans anda. 1710 tillkom dagens predikstol, skuren av Johan i Härja.
1838 genomgick kyrkan en större ombyggnad i empirestil efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik Blom. Ett fullbrett, rakt avslutat kor tillkom med smalare sakristia i ös...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1599 - 1649 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1710 - 1710 Fast inredning - predikstol
Kompletteras 1766 och 1771 av Jöns Lindberg med skulptural utsmyckning.

Johan i Härja (Konstnär - Bildhuggare)

År 1764 - 1764 Specifika inventarier - dopfunt
Dopängel

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1838 - 1838 Nybyggnad - Vapenhus

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1838 - 1838 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1838 - 1838 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1838 - 1838 Fast inredning - läktare
År 1838 - 1838 Fast inredning - bänkinredning
År 1838 - 1838 Ändring - ombyggnad, stomme
Symmetriska rundbågsfönster. Igenmurning av sydport.
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, golv
Byte av golv, pga röta.
År 1883 - 1883 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröst och altarvägg.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1883 - 1883 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör nymålning.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning efter befintlig färgsättning.
År 1943 - 1943 Fast inredning - orgel, orgelverk

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad
Flytt av vapenhusport från söder till väster. Bygge av ny läktartrappa.

Bo Boustedt (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1960 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör
Återgång till 1838 års färgsättning. Plastfärg används till väggar.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av bänkarnas sitsar och ryggar. Slopande av främre bänkrad.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Ursprunglig färgsättning på predikstol tages fram. Dopängeln och 1883 års målningar undergår fästning av flagnande färg.

Olle Hellström (Konservator)

År 1974 - 1974 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas och avfärgas med silikatfärg.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Fästning och rengöring av måleri på väggar, predikstol och dopängel. Omförgyllning av orgelfasad. Framtagning och konservering av 1600-talsmåleri på väggar.

Alf Hedman (Konservator)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Plastfärg ersätts av kalkfärg på väggar. Interiören får delvis ny färgsättning.

Alf Hedman (Konservator)

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning. Bakre bänkrad tags bort för att ge plats åt manöverpulpet och bokbord.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, golv
Byte av golv under norra bänkkvarteret pga hussvamp.

Kenneth Johansson (Byggmästare)