Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD KARIHAGEN 1:6 - husnr 1, GRINSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_53-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRINSTADS KYRKA (akt.)

1230 - 1300

1230 - 1300

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Grinstad
Bolstads församling
Karlstads stift
Grinstads kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan är vitputsad med murar av tegel och natursten. Kyrkan antas vara uppförd omkring 1250. Under 1600-talet förlängdes den åt öster med det tresidiga koret. Västtornet tillkom 1862 och sakristian öster om koret 1939. Tornets nedervåning utgör vapenhus.

Det finns en sägen som anger kyrkan i Grinstad som Dalslands äldsta. Då dalborna var kyrklösa gjordes kyrkfärder över Vänern till Skalunda kyrka på Kålland i Västergötland. Vid ett tillfälle förliste 16 kyrkbåtar och man beslöt att bygga en egen kyrka, i Grinstad. Kanske har denna skröna bara tillkommit för att förklara det traditionella na...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Täljsten
År 1230 - 1300 Nybyggnad
År 1230 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Medeltida muralmålning på norrväggen. En unik labyrint och ett konsekrationskors synligt (konserverades 1913).
År 1230 - 1300 Nybyggnad
Långhus, betydande delar av en tegelkyrka bevarade.
År 1600 - 1700 Ändring
Fasaderna putsas. Tegelmurarna är fogstrukna vilket visar att de varit oputsade från början.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
Tresidigt kor
År 1700 - 1800 Fast inredning - läktare
Läktaren troligen tillkommen under 1700-talet.
År 1700 - 1799 Fast inredning - läktare
Läktare i väster
År 1700 - 1800 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster
År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad, golv
Inläggning av stengolv
År 1774 - 1774 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1797 - 1797 Underhåll
Putsning in- och utvändigt
År 1807 - 1807 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla

Benjamin Wall (Konstnär - Dekormålare)

År 1807 - 1807 Underhåll - målningsarbete, interiör
Förutom altartavlan målade Wall också kyrkan invändigt och dess inventarier.

Benjamin Wall (Konstnär - Dekormålare)

År 1807 - 1807 Ändring - ombyggnad, fönster
Utvidgning av samtliga fönster.
År 1831 - 1831 Underhåll - takomläggning
Skiffer ersätter spån
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren får sin nuvarande storlek.
År 1862 - 1862 Nybyggnad - Torn
Tidigare fanns en brädfodrad och rödmålad klockstapel nordväst om kyrkan. På kyrkans västfasad fanns ett vapenhus från 1700-talet som revs när tornet byggdes. Tornet byggdes dels på en ny och dels på en gammal grund (efter den delvis nedrivna västfasaden) vilket orsakade en sättning som gör att tornet lutar.
År 1880 - 1890 Fast inredning - altarring
Troligen tillkom altarringen på 1880-talet.
År 1880 - 1890 Fast inredning - altare
Troligen tillkom altaret på 1880-talet.
År 1880 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. Underredena av gjutjärn enligt uppgift från Bäckefors bruk. Ombyggda 1939 men ett par ursprungliga bänkar finns på läktaren.
År 1890 - 1900 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, innertak
Omläggning av innertaket till nuvarande utformning.
År 1913 - 1913 Ändring - restaurering
Lagning och kalkavfärgning av exteriöra putsen. Rekonstruktion av medeltida tegelfris på västfasaden. Omputsning av innerväggarna.
År 1913 - 1913 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation. Igenmurad sydportal framtogs, markerades i putsen. Romanskt fönster framtogs, markerades som nisch. Medeltida väggmålningar framtogs, bl a den synliga labyrinten på norra innerväggen. Den senare restaurerad av C W Pettersson, Stocksund.

Sigfrid Gunnäs (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1913 - 1913 Konservatorsarbeten
Restaureing och konservering av medeltida muralmålning på norra väggen.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1916 - 1916 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning. Långhusets golv från glimskiffer till brädor och korets golv från kalkstenshällar till cement.
År 1925 - 1925 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna på norrväggen.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Konservering av altrauppsats och predikstol. Återställande/omgestaltning av ramverket kring altartavlan.

Olle Hellström (Konservator)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Nya dörrar exteriört och interiört.
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggda. Nya hela ryggar och gavlar. Bänkar närmast koret borttagna.
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv i koret, förhöjs ca 15 cm över mittgången. Ytterligare förhöjt (trägolv) innanför altarringen.
År 1939 - 1939 Fast inredning - altare
Dopaltare vid södra korväggen.
År 1939 - 1939 Fast inredning - läktare
Läktarbarriärens bakida täcks med kryssfanerskiva.
År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Belysning
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Centralvärmesystem installerat med källare i betong under nybyggda sakristian. Nybyggd skorsten ovan koret.
År 1939 - 1939 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia öster om koret av tegel med källare av betong för centralvärmeanlägning. Dörröppning till koret där en nisch markerade en äldre igensatt dörr.

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering. Program av Forssén, ritningar och arbetsbeskrivning av Kernell.

Axel Forssén (Arkitekt)

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av långhusets trägolv
År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna i vapenhuset målade.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med samlingsrum, kapprum, toalett, städutrymme. Förslag av Bengt Karlsson, Hushållningssällskapet, Vänersborg.
År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Bror Ericsson, målerifirma, Uddevalla (Hantverkare - Målare)

År 2004 - 2005 Underhåll - fönster
Renovering fönster.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Omläggning av skiffertak samt ommålning av lanternin.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Melleruds Måleri AB (Hantverkare)

Norgrens plåt AB (Hantverkare)

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida väggmåleri.

Eldh Konservering Måleri (Konservator)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Målning och renovering fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Hantverkare)