Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK TORESTORPS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, TORESTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_059.28/00027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORESTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1785 - 1786

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Torestorp
Torestorps församling
Göteborgs stift
Torestorps kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

TORESTORPS KYRKA uppfördes 1785-86 på medeltida kyrkplats. Den nuvarande kyrkan återuppbyggdes efter en svår brand 1784. Den nya kyrkobyggnadens långhus, kor och vapenhus byggdes i sten. Tornet i trä tillkom 1788 och ersatte den tidigare klockstapeln. Takmålningen med himlamotiv utfördes 1801. Sakristian vidbyggdes i norr 1938 i samband med att kyrkan renoverades.

Kyrkan renoverades invändigt 1937-38 efter förslag av Göteborgsarkitekten Gustaf Ljungman. Antikglas insattes i korfönstren. Innerdörrarna vid södra koringången borttogs. Värmeledning installerades i samband med renoveringen. För förslaget till färgsättning i samband med ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus
År 1784 - 1784 Brand
År 1785 - 1786 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nyuppförd på gamla planen efter brand 1785.
År 1785 - 1785 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd på kyrkans gamla plan
År 1785 - 1786 Nybyggnad - Korparti
År 1785 - 1786 Nybyggnad - Torn
Tornets datering något osäker, men det bör vara uppfört i samband med återuppbygnaden efter branden.
År 1785 - 1786 Nybyggnad - Vapenhus
År 1788 - 1788 Nybyggnad - Torn

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1801 - 1801 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning med himlamotiv.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1917 - 1917 Konservatorsarbeten
Äldre takmålningar framtogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1917 - 1917 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas insattes i korfönstren.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1938 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändigt målningsarbete.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Å B Hellman (Hantverkare - Målare)

År 1937 - 1938 Teknisk installation - värme
Installation av centralvärme.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre målningar på predikstol, altartavla och läktarbröstning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1938 Teknisk installation - el
Fullständig elektrifiering av kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Den gamla och nya kyrkogården sammanbyggdes.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - bänkinredning
Två läktarbänkrader borttogs på den norra sidan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktartrappa och installation av toaletter i vapenhuset och sakristian.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Konservering av altare, predikstol, dopfunt, takmålning och läktarbröstning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet isolerades och en betongsockel göts runt om kyrkobyggnaden.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av långhuset.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Byte av panel och syllar på tornet. Nya tornluckor till västra och södra sidan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)