Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK HARATÅNGEN 1:25 - husnr 1, SVENASJÖ KAPELL (SVENASJÖ KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_126.13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENASJÖ KAPELL (SVENASJÖ KYRKA) (akt.)

1934 - Okänt

1934 - 1934

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Örby
Örby-Skene församling
Göteborgs stift
Svenasjö kyrka 1

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

SVENASJÖ är en medeltida socken som redan vid mitten av 1500-talet inlemmades i Örby socken. Den medeltida kyrkan och begravningsplatsen låg invid östra stranden av Svenasjön, 3 km sydost om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan raserades troligen på 1600-talet.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1934 på frivillig väg av den 1929 bildade stiftelsen Svenasjö kyrkolokal. Marken skänktes av en privatperson. Kyrkan är inrymd i en byggnad som ursprungligen varit ett skolhus, uppfört 1877. Redan då ortens nya skola stod färdig 1921, började gudstjänster hållas i den gamla skollokalen.

Om- och tillbyggnadsritningarna upprättades av Göteborgs...

Läs mer i eget fönster

År 1934 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1934 - 1934 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus. Ursprungligen uppfört som skola vid okänd tidpunkt, ombyggt till kapell 1934.

Alfred, Örby Svensson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Vapenhus

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Fast inredning - bänkinredning
Nytillverkades.

Hallstorps snickerifabrik (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - altarring
Nytillverkades.

Hallstorps snickerifabrik (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - predikstol
Nytillverkades.

Hallstorps snickerifabrik (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Specifika inventarier - dopfunt
Nytillverkades.

Hallstorps snickerifabrik (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1934 - 1934 Invigning
Invigning av kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1936 - 1937 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Klockstapel tillkom.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgel tillkom.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - VA
Installation av toalett i sakristian.

Svedbergs byggnadsaktiebolag (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - interiör
Nytt spån på klockstapeln.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2008 - 2008 Teknisk installation - värme
installation av luftvärmepump

Kinna El & Tele AB (Firma)

År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av takplåt