Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LILLA EDET HJÄRTUM 21:1 - husnr 1, HJÄRTUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2685-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJÄRTUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

Västra Götaland
Lilla Edet
Bohuslän
Hjärtum
Hjärtums församling
Göteborgs stift
Hjärtumsvägen 18

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

HJÄRTUMS kyrka uppfördes troligen på 1200-talet och var med all sannolikhet byggd som en romansk stenkyrka från början med rakt avslutat, smalare kor. Intill korgaveln murades 1672 ett gravkor med kupol och lanternin. 1695 utbyggdes långhuset mot väster ca nio meter och året därpå revs triumfbågsmuren och medeltidskorets norra och södra murar. Långhusmurarna förlängdes mot öster och kyrkan fick en tresidig koravslutning, något som var en vanlig förändring av många medeltida kyrkor på den tiden. Mittpartiet av den medeltida korgaveln bibehölls. Nästa omfattande byggnadsverksamhet ägde rum 1726-28, då sadeltaket höjdes och takfallen b...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten i sandsten tillverkas.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1625 - 1626 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats

Hans Snickare (Obestämd yrkestillhörighet)

Johan Målare (Konstnär - Dekormålare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1672 - 1672 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppfört som gravkor. Fungerar sedan 1901 som sakristia.
År 1695 - 1695 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. Även brudbänken tros vara tillverkad detta år.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1695 - 1696 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster och ombyggt åt öster.
År 1696 - 1696 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor, tresidigt.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1696 - 1696 Ändring - tillbyggnad
Triumfbågsmuren och korets norra och södra väggar revs. Långhuset förlängs åt öster.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1726 - 1728 Ändring - ombyggnad, takstol
Sadeltaket höjdes och treklövervalvet slogs över långhuset.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1726 - 1726 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1741 - 1741 Fast inredning - läktare
Läktarbröstet bemålades.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1758 - 1758 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1763 - 1763 Ändring - ombyggnad, fönster
Tre fönster togs upp i norra långhusmuren

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1839 - 1839 Underhåll
Ospecificerade åtgärder.

"Hjärtums kyrka" (1998) Informationsfolder om kyrkan. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkoret omdisponerades till sakristia. Väggarna i långhuset kläddes med bröstningspanel. Predikstolen och altaruppsatsen fick ny färgsättning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1901 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1900 - 1901 Rivning
Vapenhusen revs.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster tillkom i västra delen av långhuset. Äldre fönster utvidgades. Alla fönster försågs med karmar av gjutjärn.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak och väggar försågs med dekorativa bemålningar.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1900 - 1901 Fast inredning - läktare
Läktaren ombyggdes till tresidig form

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1901 - 1901 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två nya kyrkklockor införskaffades.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1918 - 1919 Teknisk installation
Kyrkan fick elektrisk belysning.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - takomläggning
Taket omlades med enkupigt tegel. Rötskada på remstycke, troligen renoverades även denna del.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning ersatte kaminen

Axel Forssén (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Gjutjärnskarmarna ersattes med fönsterbågar i trä.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kvaderbemålningen på väggarna målades över.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna kalkades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, port
Portarna kläddes in i kopparplåt.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Underhåll - takomläggning
Sakristians tak kläddes om med kopparplåt.

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Underhåll - exteriör
Lagningar och omputsning med kalkcementbruk både ut- och invändigt. Ommålning av väggarna.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Bröstningspanelen från sekelskiftet i långhuset borttogs och takmålerierna från samma tid målades över. Läktarunderbyggnader tillkom.

Georg Rudner (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten i koret. Golvet lades på ett lager betong. I långhusets gångar lades de gamla kalkstensplattorna tillbaka.

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1962 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

Georg Rudner (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Fast inredning - altare
Nytt murat altare.

Georg Rudner (Arkitekt)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Konservatorsarbeten
Ursprungliga målerier på altaruppsats, predikstol och läktarbarriär framtogs.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Wadell, Maj-Brit (1968): Hjärtum och Västerlanda. Sveriges kyrkor volym 122. (Arkiv)

År 1961 - 1962 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk och ny orgelfasad.

Bo Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Georg Rudner (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1972 - 1977 Teknisk installation - VA
En toalett installerades i befintligt utrymme under läktaren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Långhustaket omlades med enkupigt betongtegel.

"Hjärtums kyrka" (1998) Informationsfolder om kyrkan. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Torntakets plåt reparerades och ommålades.

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornets tredje våning inreddes.

Muntlig källa. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning.

Muntlig källa. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Torntaket lades om, troligen med legerad zinkplåt av fabrikatet Rheinzink.

Regionmuseum Västra Götalands arkiv (Arkiv)