Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING GAMLA STADEN 5:1 - husnr 1, NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Kapellet, N Kyrkog. negnr 03-108-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL (akt.)

1861 - 1861

1861 - 1861

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Lidköping
Lidköpings församling
Skara stift
Hamngatan 29

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1995

NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL - Efter en stor stadsbrand i Lidköping 1849 började man planera för ny begravningsplats. 1849 förvärvades och 1859 började Norra Begravningsplatsen tagas i bruk. Kapellet uppfördes 1861 efter ritningar av FB Oppman. Det restaurerades 1964, enligt ritningar av Sven Ivar Lind, Stockholm. 1985 restaurerades kapellet, varvid personalutrymmen, toalett och andaktsrum inreddes. Under en period tidigare fanns endast förråd. Kyrkogården utökades mot öster 1889, 1904 och 1972. Sedan 1950-talet sker endast urnbegravningar på platsen.

År 1861 - 1861 Nybyggnad
År 1861 - 1861 Nybyggnad

Folke Birger Oppman (Byggmästare)

År 1889 - 1889 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utökning mot öster.
År 1904 - 1904 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt öster.
År 1964 - 1964 Underhåll

Sven Ivar Lind (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt öster.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Personalutrymmen, toalett och andaktsrum inreds.