Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV HÅLTA 2:1 - husnr 1, HÅLTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1210.10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÅLTA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1725 - 1775

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Hålta
Hålta församling
Göteborgs stift
Hålta annex 115

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

HÅLTA KYRKA är sannolikt uppförd under 1100-tal eller tidigt 1200-tal, och bestod av rektangulärt långhus och smalare kor. Denna planlösning ändrades då kyrkan 1744-1745 byggdes om i sin östra del, och koret fick sin nuvarande tresidiga form. Vid denna tidpunkt togs också nya stora fönsteröppningar upp. Tornet byggdes i etapper 1757-1762. Trädelen var rödfärgad fram till 1896. Sakristia var anordnad inne i kyrkan fram till 1950-1951, då en sakristia byggdes till på norrsidan.

Interiört fick kyrkan predikstol under 1600-talets första hälft, och den nuvarande altartavlan 1672. S...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1225 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1658 Fast inredning - predikstol
År 1627 - 1628 Ändring - ombyggnad, yttertak
År 1658 - 1691 Ändring - ombyggnad, golv
År 1672 - 1672 Fast inredning - altaruppsats
Möjligen utförd av Hans Swant, Göteborg.
År 1691 - 1692 Underhåll - takstol
År 1697 - 1697 Underhåll - interiör
År 1697 - 1697 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertak och läktarbröstning dekorerades.

Niclas Michelsonn (Konstnär - Dekormålare)

År 1725 - 1775 Nybyggnad
Stiglucka
År 1744 - 1745 Nybyggnad - Korparti
År 1744 - 1745 Ändring - ombyggnad, stomme
Det medeltida koret revs och ersattes med ett större tresidigt. Nya stora fönster, stengolv. Möjligen även altarring.
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad, yttertak
Välvt innertak.
År 1757 - 1762 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenvåning 1757-58, trävåningarna 1758-1762, rödfärgning.

Johan Feigel (Byggmästare)

År 1791 - 1791 Underhåll - exteriör
Ny träpanel på tornet, rödfärgning.
År 1882 - 1882 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga målningsarbeten, bl a predikstol.
År 1882 - 1882 Ändring - ombyggnad, golv
Skifferplattor på golv.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristia bakom altaret.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, stomme
Nya fönster över läktare.
År 1896 - 1896 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tornets panel vitmålad. Tjärpapp på tornhuv.
År 1897 - 1897 Underhåll - interiör
Invändiga målningsarbeten, bl a predikstol.
År 1904 - 1904 Fast inredning - läktare
Läktare utökad.

Ragnar Östberg (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel
Orgel installerad.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1950 - 1951 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Altartavla, predikstol, krucifix, votivskepp, dopfunt (bemålning avlägsnad).

David Sundbaum (Konservator)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad
Sakristia bakom altare revs och ersattes med ny sakristia. Nytt altarbord, västport breddad, nya golvbrädor, läktare minskad.

Adolf, Kungälv Tell (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1951 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Underhåll - exteriör
Hela fasaden behandlad med "Aktivan"
År 1983 - 1983 Ändring - tilläggsisolering
År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)