Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO SÖDRA FÅGELÅS 2:1 - husnr 1, SÖDRA FÅGELÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/245:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA FÅGELÅS KYRKA (akt.)

1600 - 1644

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Södra Fågelås
Fågelås församling
Skara stift
Södra Fågelås kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Något årtal för uppförandet är ej känt, men "Capellet" omnämns 1644 vilket talar för en datering till detta århundrades förra hälft. Orsaken tycks ha varit det långa avstånd som rådde till kyrkan i Norra Fågelås och Nykyrkan i söder. I vilket fall så framkommer "att Cappellet blifvit byggt och underhållet af Socknen gemensamt, på samma sätt som Kyrkan (Norra Fågelås)." Ett vapenhus restes i väster vid okänt tillfälle. Kyrkorummet fick mycket av sin prägel av släkten Hård på Hjällö och Monäs. 1683 respektive 1685 skänkte Johan Hård och hans maka Karin Stake på Hjällö predikstolen med sitt ljudtak och altaruppsatsen. 1684 lät släkting...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1644 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor. Sakristia och två vapenhus tillbyggda i ett senare skede.
År 1683 - 1683 Fast inredning - predikstol
Skänkt av Johan Hård

Bengt Svensson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1684 - 1684 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av läktarbröst, bekostat av makarna Hård.
År 1684 - 1684 Fast inredning - läktare
Herrskapsläktare
År 1685 - 1685 Fast inredning - altaruppsats
År 1690 - 1690 Underhåll - målningsarbete
År 1700 - 1750 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av kor. Sannolikt är det nu som vapenhuset byggs liksom väggar och tak förses med målningar.
År 1781 - 1781 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya, större fönster tags upp.
År 1781 - 1781 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vitmålning
År 1781 - 1781 Rivning
Korskrank
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, reparation av bänkkvarter, utvidgning av altare.
År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel
Orgel installeras varvid taket över läktaren höjes.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad
Fönstren göres spetsbågiga. Innerväggarna skrädhuggs och kläs med pärlspont.
År 1926 - 1926 Rivning
Herrskapsläktare

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete
Hela kyrkan

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Ändring - restaurering
Invändig pärlspont bort, ny spåntäckning på tak och väggar, rivning av vapenhus i väster, igensättning av korfönster i öster, nytt fönster i sakristia, läktarunderbyggnad, nytt tak i vapenhus, ombyggnad av bänkar, slopande av spetsbågar på fönster, långhustakets förhöjning ovan läktaren fortsätts fram till koret.

John Åkerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, läktarbröst, bänkdörrar, dopfunt och änglar.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Fast inredning - altare

John Åkerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Fast inredning - altarring

John Åkerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1942 - 1942 Fast inredning - port
Nya portar.

John Åkerlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Specifika inventarier - altartavla
Infattas i konserverad altaruppsats.

Simon Gate (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1983 - 1983 Underhåll - exteriör
Tjärning av tak, rödfärgning av väggar, uppsättning av hängrännor och stuprör.