Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HABO BRANDSTORP 1:31 - husnr 1, BRANDSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/178:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRANDSTORPS KYRKA (akt.)

1697 - 1697

1697 - 1697

Jönköping
Habo
Västergötland
Brandstorp
Brandstorps församling
Skara stift
Kyrkbyn 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 1995

1626 flyttades ett medeltida träkapell från byn Häldesholm till denna plats. 1687 klagade häradshövdingen Tyres Gunnarsson över att kapellet gynnades på bekostnad av sockenkyrkorna i Daretorp och Velinga. Olägenheterna skylldes på överjägmästare Adolf Hård, boende på säteriet Skämningsfors i Brandstorp. Konsistoriet i Skara fann dock att behovet av kapellet i dessa avlägsna bygder var berättigat, men att dess skick var eländigt. Efter erhållen kollekt och bidrag från den driftige Hård kunde en korskyrka uppföras 1697. Under korgolvet lät familjen Hård inrätta en gravkammare. Byggmästare var Anders Bengtsson från Jönköping. 1700 till...

Läs mer i eget fönster

År 1697 - 1697 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, korsarmar, kor, torn

Anders Bengtsson, Jönköping (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1697 - 1697 Nybyggnad - Torn
År 1697 - 1697 Nybyggnad - Korparti
År 1697 - 1697 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1697 - 1697 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1700 - 1700 Nybyggnad - Vapenhus

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1702 - 1702 Fast inredning - predikstol

Johan Ullberg d ä (Konstnär - Bildhuggare)

År 1748 - 1748 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak- och väggmålningar.

Johan Kinnerus (Konstnär)

År 1749 - 1749 Fast inredning - altaruppsats
Sannolikt av Johan Ullberg d.y.
År 1754 - 1754 Nybyggnad - Sakristia

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1774 - 1774 Ändring - ombyggnad
Upptagning av port i södra korsarmen.
År 1792 - 1792 Fast inredning - läktare
År 1877 - 1878 Underhåll - exteriör
Utbyte av spån på väggar och tak.
År 1877 - 1878 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ytterport tags upp till sakristia. Alla fönster förstoras. Hängrännor och stuprör uppsättes.
År 1877 - 1878 Underhåll - målningsarbete
Exteriörens röda färg ersätts av gul. Inredning och väggar målas i vitt och guld.
År 1877 - 1878 Fast inredning - läktare
I korsarmarna.
År 1877 - 1878 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.
År 1877 - 1878 Fast inredning - orgel

J A Åberg, Karlskrona (Orgelbyggare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1877 - 1878 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1923 - 1923 Ändring - restaurering
Rivning av korsarmsläktare. Ytterfönster förses med antikglas. Innanfönster insättes. Nya golv. Cementgolv i gravkammare. Ny inredning i sakristia. Ny spånklädsel på exteriör.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete
Fasaderna blir åter röda.

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1923 - 1923 Konservatorsarbeten
Fixering och rengörning av takmålningar och begravningsvapen.

Ch. Ehrnsten (Konservator)

År 1923 - 1923 Fast inredning - port
Nya portar till långhus.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel flyttas bakåt och byggs delvis in på vapenhusvind.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Konservering av J A Hårds baner. Rengörning av takmålningar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning med delvis ny färgsättning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Omtjärning av tak.
År 1993 - 1995 Konservatorsarbeten
Fixering och rengörning av takmålningar, altaruppsats, predikstol, begravningsvapen, dopfunt och läktarbröst.

Anna Billing-Wetterlundh (Konservator)

År 1993 - 1995 Ändring - ombyggnad, golv
Byte av rötskadat golv i sakristia.
År 1993 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

År 1999 - 2000 Underhåll - stomme
Byte av rötskadade syllar.

Per-Olof Sandstedt (Byggmästare)