Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE HÖNSÄTER S:1 - husnr 1, ÖSTERPLANA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Österplana kyrka, ext, ngenr 03-182-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERPLANA KYRKA (akt.)

1874 - 1877

1874 - 1877

1877 - 1877

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Österplana
Kinnekulle församling
Skara stift
Österplana kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

ÖSTERPLANA KYRKA - Österplana kyrka invigdes 1877 efter att byggnadsarbetena pågått sedan 1874. Eftersom kyrkan blev gemensam för Österplana och Kestad kom den att flyttas längre österut jämfört med tidigare. Kyrkans uppförande och dess utseende hade diskuterades i över 40 år. Ett förslag inlämnades av C J O Hedvall. 1871 bestämdes att kyrkan skulle uppföras enligt Albert Törnqvists ritning över Björkängs kyrka i Töreboda, vilken omritades av Edvard von Rothstein. Byggmästare blev J Larsson, Varola. Kalksten och sandsten till bygget bröts i närliggande stenbrott.
Kyrkan föregicks av en medeltida kyrka, som revs 1878. Många av invent...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1874 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1874 - 1877 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1874 - 1877 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1874 - 1877 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1874 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1877 - 1877 Nybyggnad

J Larsson (Byggmästare)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

År 1882 - 1882 Teknisk installation - värme
Två kaminer.
År 1906 - 1906 Teknisk installation - värme
Nya "värmeugnar".
År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Takets tidigare kassettindelning avlägsnas. Troligen nya fönsterbågar.

Anders Roland (Arkitekt)

David Dahl (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär)

Paul Buller (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Specifika inventarier - dopfunt
Ny fot.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Underhåll - exteriör
Lagning av trappor, portar och puts.

Anders Roland (Arkitekt)

Paul Buller (Byggmästare)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Ny läktartrappa och ny torntrappa och de gamla trapporna avlägsnas. Ett vindfång i väster inreds till pannrum.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Specifika inventarier - textilskåp

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Varmluftssystem.

AB Svenska Fläktfabriken Göteborgsfilialen (Firma)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Byte av krönplattor på strävpelare, utbyte av kopparplåtar och vissa bärande konsturktioner. Omläggning av skiffertak.