Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED FURUGÅRDEN 1 - husnr 1, GYLLENFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

gyllenforsext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GYLLENFORS KAPELL (akt.)

1937 - 1937

1938 - 1938

Jönköping
Gislaved
Småland
Båraryd
Gislaveds församling
Växjö stift
Åbjörnsgatan 21

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Rättsväsende - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

Anderstorps socken ligger i Gislaveds kommun, i Växjö stifts västra del. Landskapet präglas av barrskog.
Bebyggelsen i Gyllenfors är numera sammanvuxen med Gislaveds tätort och i och med de senaste
decenniernas expansion vad gäller industrifastigheter snart också med intilliggande Anderstorp.
När Gyllenfors kapell uppfördes hörde området till Anderstorps församling och socken. Detta kom att
ändras 1951 då beslut fattades att överföra kapellet till Gislaveds församling. Sockengränsen bibehölls
däremot.
Området Gyllenfors växte upp kring Gyllenfors järnbruk, vilket var igång under perioden 1740 – 1850
och efterträddes av Gyllen...

Läs mer i eget fönster

År 1931 - 1984 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Heinrich Roxström (Konstnär)

Ingvar Fröberg (Konstnär)

Pär Andersson (Konstnär)

Zetterqvist & Son (Orgelbyggeri)

År 1937 - 1937 Nybyggnad
Gyllenfors kapell uppförs efter ritningar av arkitekten Göran Pauli. Byggmästaren är S W Johansson från Gislaved.

Göran Pauli (Arkitekt)

s w Johansson (Byggmästare)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor,sakristia, vapenhus och bisättningsrum

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Sakristia

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Vapenhus

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Korparti

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Ändring - tillbyggnad
Bisättningsrum

Göran Pauli (Arkitekt)