Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS MELLBY 18:1 - husnr 1, STORA MELLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_003:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA MELLBY KYRKA (akt.)

1100 - 1300

1100 - 1300

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Stora Mellby
Bjärke församling
Skara stift
Prästvägen 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1996

Stora Mellby kyrka är ursprungligen medeltida, sannolikt från 1100-talet, och var då en romansk stenkyrka med smalare kor i öster. Den äldsta kända klockstapeln uppfördes 1690. Långhuset vidgades 1724 och 1828 fick kyrkan dagens utformning, ritad av arkitekt M. Gyllenhoff. Tornet restes 1762-65, nuvarande kor 1828 och sakristia 1956, ritad av arkitekterna Ärland Noréen och Hampus Bergman. Den är Bjärke härads största kyrka.
Från den medeltida kyrkan finns dopfunten bevarad. Av denna kyrka återstår idag den sydvästra väggen. Predikstolen härstammar troligen från 1600-talets slut. 1720 göts stora klockan, eller göts om av en äldre klo...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1300 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1300 Nybyggnad
År 1675 - 1700 Fast inredning - predikstol
År 1720 - 1720 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.
År 1724 - 1724 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat åt norr och tillbyggt på längden.
År 1724 - 1724 Nybyggnad - Korparti
Smalare kor.
År 1732 - 1732 Ändring
Renovering av predikstol.

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1735 - 1735 Nybyggnad - Vapenhus
Framför sydport.
År 1737 - 1737 Fast inredning - läktare
År 1737 - 1737 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1737 - 1737 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar och sannolikt även draperingar.
År 1737 - 1737 Fast inredning - altaruppsats
Skänks av Catharina Tham Fehman på Gräfsnäs.
År 1745 - 1746 Nybyggnad - Sakristia
Mitt på nordsidan.
År 1762 - 1765 Nybyggnad - Torn

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1780 - 1780 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Korparti
Nytt, fullbrett, polygonalt kor. Nytt innertak. Sakristia inryms bakom altarskrank.

Erik Persson, Sandhult (Byggmästare)

År 1828 - 1828 Rivning
Rivning av gamla koret och sakristian.

Erik Persson, Sandhult (Byggmästare)

År 1828 - 1828 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängs åt öster.

Erik Persson, Sandhult (Byggmästare)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1859 - 1859 Ändring - ombyggnad, stomme
Nordväggen spricker, rivs och återuppförs.
År 1880 - 1880 Rivning
Vapenhus rivs.
År 1880 - 1880 Fast inredning - bänkinredning
År 1881 - 1881 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1882 - 1882 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1890 - 1899 Ändring
Renovering av predikstol.
År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarbröstets figurmålade fyllningar hängs upp på väggarna.
År 1904 - 1904 Underhåll - stomme
Jordbävning leder till sprickor i norra väggen, dragjärn inmonteras.
År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
Pneumatiskt verk i gamla fasaden.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1920 - 1920 Underhåll - takomläggning
Södra takfallet beläggs med tegel.
År 1926 - 1926 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad
Nya skorstenar.
År 1931 - 1931 Fast inredning - port
Nya ytterportar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total nymålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Oscar Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, interiör
Herrskapsbänkar vid södra korfönstret avlägsnas. Bänkskärmar tillverkas. Medeltida dopfunt flyttas från vapenhus till kor.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Framtagning av draperingar kring två sydfönster. Framtagning av originalmålning på predikstol, altaruppsats och läktarfyllningar.

C O Svensson (Konservator)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Nossebro elektriska affär (Entreprenör)

År 1931 - 1931 Återinvigning
8 november
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, yttertak
Uppsättning av hängrännor och stuprör.
År 1955 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, klockringning och utökad belysning. Kaminer och skorstenar slopas.

Elektroskandia (i Göteborg) (Firma)

År 1956 - 1956 Nybyggnad - Sakristia

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarskrank rivs. Altaruppsats flyttas in till östväggen. Korfönstren förses med antikglas i blyspröjs. Altarringens grindar igensätts. Korgolvet höjs. Läktarens utkragning tags bort och de gamla fyllningarna sätts tillbaka. Kor- och läktarbänkar bort, liksom bänkarna under läktaren.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Specifika inventarier - textilskåp
Bakom altaret.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Fast inredning - port
Ny port mellan vapenhus och långhus.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Återgång till äldre färgsättning.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats, läktarfyllningar och golvur. Ljudtak förses med festonger efter äldre förebild.

Olle Hellström (Konservator)

År 1956 - 1956 Återinvigning
December
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt mekaniskt verk i gamla fasaden. Orgeln flyttas något bakåt.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1976 - 1976 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus. Inryms i befintlig skrubb.

K E Andersson (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Underhåll - målningsarbete
Utvändig ommålning. Reparation av fönster. Total interiör ommålning. Organisk färg på väggar och tak tags bort.

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vind.

Ture Jangvik (Arkitekt)