Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS CENTRUM 1:12 - husnr 1, LANDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_066:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANDSKYRKAN (akt.)

1293 - 1293

1293 - Okänt

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Alingsås
Alingsås församling
Skara stift
Landskyrkoallén 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkans äldre historia är höljd i dunkel, men den tros vara uppförd i gråsten under senmedeltid. Det finns dock en skriftlig uppgift om en ny- eller ombyggnad av kyrkan från år 1293. Fram till 1652 var kyrkan moderskyrka i Alingsås pastorat, då denna roll övertogs av den nyuppförda stadskyrkan. Under 1760-talet skall kyrkan ha om- och tillbyggts. Därvid tillkom 1765 innertakets figurmålningar. Dessa har tillskrivits Nils Åvall från Borås. I arkivhandlingarna omnämns dock att målaren Simon Schultz från Göteborg detta år blev avlönad för målning i kyrkan. Någon närmre specificering av arbetets art saknas. Även det berömda namnet Tarav...

Läs mer i eget fönster

År 1293 - 1293 Nybyggnad
En skriftlig källa uppger att byggnadsarbeten ägde rum 1293. Om det rör sig om den nuvarande kyrkan går ej att säga med säkerhet. Den bör dock ha varit färdigställd under medeltid.
År 1293 - Okänt Nybyggnad
År 1733 - 1733 Specifika inventarier - kyrkklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1760 - 1765 Ändring - tillbyggnad
Långhuset torde få nuvarande bredd.
År 1765 - 1765 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar. Det är något osäkert om Åvall är upphovsman. En Simon Schultz fick samma år betalt för målning i kyrkan, utan närmare specifikation.

Nils Åvall (Konstnär)

År 1781 - 1781 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1824 - 1824 Nybyggnad - Sakristia
År 1824 - 1824 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett kor med rak altarvägg. Kyrkan utvidgas p.g.a. sockensammanslagning med Rödene. Koret har altarpredikstol med uppgång från sakristia.

Carl Daniel Björck (Arkitekt)

År 1824 - 1877 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kortaket kompletteras med målningar i stil med långhusets. Ett parti från ovan korväggen återanvänds i nya kortaket.

Eric Kjellström, Alingsås (Konstnär)

År 1825 - 1855 Fast inredning - predikstol
Inköps 1903 från Vinbergs församling i Halland och placeras på norra långsidan som ersättning för den altarpredikstol som nu avlägsnas.
År 1831 - 1831 Nybyggnad - Torn

Fredrik Bäck (Arkitekt)

År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1877 - 1877 Fast inredning - läktare
Ny läktare i väster.
År 1877 - 1877 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket får blå bottenfärg.
År 1903 - 1904 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarringens anslutning mot korbänkarna slopas. Altarpredikstolen avlägsnas och uppgången från sakristian igensätts. En nyinköpt predikstol placeras vid norra långsidan. Innanfönster insätts.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Fast inredning - altaruppsats
Altarpredikstolen ersätts av en gipskopia av Thorvaldsens Kristusfigur.
År 1903 - 1904 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny inre färgsättning. Inredningen målas grönblå. Bänkarna blir rödbruna. Takets bottenfärg och moln målas med täckfärg och figurerna ommålas till stor del. Väggarna målas med limfärg och får mot taket en schablonbård.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Teknisk installation - värme
Kaminer installeras.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgelverket utökas med en stämma.

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

År 1928 - 1928 Underhåll - takstol
Reparation av läckande tak.

C W Jonsson (Byggmästare)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, fönster
Korgavelns lunett igensätts.

C W Jonsson (Byggmästare)

John Hedæus (Konstnär)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas limfärg tvättas bort, liksom bården. Därefter vitkalkas väggarna.

Georg Karlborg (Hantverkare - Målare)

År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Takmålningarna rengörs. Bottenfärgen ommålas. Ett epitafium konserveras och uppsätts på södra långsidan.

John Hedæus (Konstnär)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - dopfunt
År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrifiering av belysning.

Einar Heineman (Konstruktör)

År 1942 - 1942 Nybyggnad - Sakristia
Ny, rymligare sakristia ersätter den gamla. Pannrum i källare.

Claes Larsson (Byggmästare)

Erik Holmdal (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Kaminerna ersätts av värmeledning med vattenburen värme.

Ture Möllenborg (Konstruktör)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i kyrkorummet. Korgolvet höjs.

Claes Larsson (Byggmästare)

Erik Holmdal (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny kalkning av väggar.
År 1942 - 1942 Teknisk installation - högtalaranläggning
Hörlursanläggning.
År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av orgelverk.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Engblad tager fram takmålningarnas ursprungliga färger.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1948 - 1948 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning med raka gavlar.

Einar Zachrisson (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Kraftig ombyggnad av orgelverket, endast tre stämmor sparas och ingår i det nya 16-stämmiga.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör ommålning.
År 1974 - 1974 Teknisk installation - VA
Toalett installeras i vapenhuset.

Bernt Kruse (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Underhåll - takomläggning
Ny tegeltäckning.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Det yttersta putsskiktet förnyas och kalkas. Sockelputs huggs bort.

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Förråd och trappa byggs under läktarens bakre del. De fyra bakre bänkraderna slopas. Läktarbröstet får skyddsräcke. Väst- och mittport får vindfång. I vapenhuset ersätts läktartrappan av en spiraltrappa i metall. Nytt golv i vapenhus. Tornets andra våning byggs om till personalrum med pentry. Dopaltare arrangeras. Kyrkorummets golv slipas och fernissas.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Fast inredning - altare
Fristående altare.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Fast inredning - port
Ny port mellan vapenhus och långhus.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny, ljusare färgsättning i samklang med takmålningarna.

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1982 Konservatorsarbeten
Takmålningarna rengöres.

Christer Wildenstam (Konservator)

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

År 1981 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.
År 1981 - 1982 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristia.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornets sydfasad.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Omputsning av tornets södra och västra fasad.

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadernas puts lagas och avfärgas. Tornfrontonernas träpanel repareras och avfärgas.

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Lanterninen får ny kopparplåtstäckning och kors. Nya stuprör till hela kyrkan.

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)