Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALE HÅLANDA-STOMMEN 5:1 - husnr 1, HÅLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_057.10/00008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÅLANDA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Ale
Västergötland
Hålanda
Skepplanda-Hålanda församling
Göteborgs stift
Stommen 210

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

HÅLANDA KYRKA är ursprungligen en medeltida kyrka, sannolikt uppförd under 1100- eller 1200-talet. Medeltida murverk ingår i långhusets västra del.

Kyrkan genomgick en stor omdaning vid 1700-talets mitt. Det tresidiga korpartiet tillkom då och ett torn restes vid långhusets västra gavel genom att vapenhuset fick en påbyggnad av trä. En sakristia tillbyggdes 1767. På södra sidan av koret har funnits en tillbyggnad av trä, troligen ett vindfång. Koringången är nu igensatt och tillbyggnaden borttagen.

Under 1700-talets andra hälft uppfördes en läktare i kyrkorummets södra del. Upphovsmannen till denna var C G Reutercrona på Livereds ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1753 - 1793 Fast inredning - läktare
Söderläktare uppfördes av C G Reutercrona på Livereds gård.

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1756 - 1756 Nybyggnad - Korparti
Korpartiet fick en tresidig avslutning.
År 1756 - 1756 Ändring - påbyggnad
Vapenhuset, uppfört vid okänd tidpunkt, påbyggdes till torn
År 1767 - 1767 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillkom.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1776 - 1776 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket dekorerades med målningar. Läktarbröstningen dekorerades med målningar.

Johannes (Jonas) Dürchs (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1830 - 1839 Ändring - ombyggnad, interiör
Framstycket till Reutercronas läktare flyttades till södra korbänken på 1830-talet.

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1880 - 1880 Fast inredning - altarring
Altarring tillkom.

Bernhard Karlsson, Stommen (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel tillkom.

Molander & Eriksson, Göteborg (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Agi Lindegren (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad, trappa
Läktartrappan flyttades från kyrkorummet till vapenhuset.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1900 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändig ommålning, där väggarna dekorerades med kvaderimitation, 1900-talets början.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1903 - 1904 Ändring
Tornets flöjel ersattes med nuvarande kors.

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1911 - 1911 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan täcktes med svart tyg och Thorwaldsens Kristus placerades på altaret.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1929 - 1929 Underhåll
Reparation av inner- och yttertaket.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de mot mittgången placerade sittklaffarna på bänkarna.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av torntaket. Ekspån ersattes med kopparplåt. In- och utvändig renovering.

August Sääf (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation
Klockupphängningen gjordes om.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Konservering av altarmålningen.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades åt norr.

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Rivning av muren mellan gamla och nya kyrkogården.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1941 - 1941 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värmeanläggning.

Ingenjör H Thelin (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysningsanläggning.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1941 - 1942 Konservatorsarbeten
Konservering av taket, altaruppsatsen och läktarbröstningen.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1941 - 1942 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorum och fast inredning.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Iordningställande av kyrkogården.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1957 - 1957 Nybyggnad - Sakristia
År 1957 - 1957 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - omputsning
Kyrkans fasader omputsades.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredningen, borttagande av första och sista bänkraden.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golvet.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp placeras längst bak i kyrkorummet.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de två bakersta bänkraderna.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av vapenhus och förrum.

CG Entreprenad (Hantverkare - Målare)

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - el
Utbyte av el.

Trestads elkonsult/Jonssons el (Firma)

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel, orgelverk
Rengöring av orgel.

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, läktarbröstning och målning på innerväggarna och tak.

Thomas Petéus (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla.

Anders Darwall (Konservator)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - värme
Värmereglering.

Byggkonsult Sölve Johansson AB (Arkiv)