Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LULEÅ PORSÖN 1:5 - husnr 1, PORSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

porsö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PORSÖ KYRKA (akt.), PORSÖ KYRKA (akt.)

1976 - 1976

1976 - 1976

Norrbotten
Luleå
Norrbotten
Nederluleå
Nederluleå församling
Luleå stift
Professorsvägen 9

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2002

Kyrkoanläggningen från 1976 utgör en del av den samtida
stadsdelens centrum, mitt bland vårdcentral, butiker,
post och andra serviceinrättningar.

År 1976 - 1976 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Stefan Alenius (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Nybyggnad
Kyrkan invigs, arkitekt Stefan Alenius, HSB

Stefan Alenius (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Ombyggnad av yttertak förutom över kyrksalen. Omläggning av golvmattor i alla rum utom kyrksal. Byte av armatur i kyrksal.Komplettering av dagvattensystem. Upprustning av yttre miljön kring kyrkan (pågående 1991) Flyttning av orgel (beslutat 1991)
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Exteriör ommålning i samma kulör som tidigare. Komplettering av södra gaveln till kyrkans högdel (över kyrksalen) med lockbräder över torksprickor mellan befintlig spåntad stående panel som glesnat så att spånten gått ur och släpper in slagregn.
År 1996 - 1996 Ändring
Lysrör "Fata Morgana" tillåts i barntimme- ungdomsrum samt blå torget.
År 1997 - 1997 Ändring
Ansökan för nyinstallation av fjärrvärmeanläggning, byte av golv.
År 1998 - 1998 Teknisk installation
Komplettering av ventilationsanläggning
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ombyggnad av tak över sakristia och entré. Enligt länsstyrelsens beslut skulle detaljer som vindskivor, hängrännor/stuprör väljas och utföras i samråd med museet. Detta har inte skett.