Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ASKERSUND ASKERSUNDS LANDSKYRKA 1:1 - husnr 1, ASKERSUNDS LANDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1 Askersunds landskyrka, södra sidan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASKERSUNDS LANDSKYRKA (akt.)

1100 - 1550

1664 - 1670

1664 - 1670

Örebro
Askersund
Närke
Askersund
Askersund-Hammars församling
Strängnäs stift
Lindbovägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Under 1800-talet sker inga stora förändringar i kyrkan utan endast underhållsåtgärder och vissa funktionsanpassningar som installatiion av värmeugnar o dyl.

1900-tal:

1908:
Sakristian flyttas från den norra korsarmen till den södra.

1912:
Kyrkan genomgår en renovering under ledning av professor Charles Lindholm. Gravkoret avskiljs återigen från kyrkorummet med ett snidat galler och altaret flyttas fram till sin ursprungliga plats. Golvet beläggs med kalksten, tidigare tegelplattor, ny sluten bänkinredning och nytt orgelverk tillkommer.

1926:
Gravkorets spåntak byts mot kopparplåt.

1935-36:
Restaurering under ledning av arkitekt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
En kyrka uppfördes under medeltiden.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1661 - 1661 Brand
Kyrkan eldhärjades.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia (f.d. korsarm) , torn, gravkor och kapell (f.d. korsarm)

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Torn

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen byggt som korsarm

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Korparti

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Gravkor

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Ändring - tillbyggnad
Kapell, ursprungligen korsarm

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

M Jacobsson (Byggmästare)

År 1664 - 1670 Fast inredning - altaruppsats
År 1664 - 1670 Fast inredning - predikstol

Ewert Friis (Konstnär - Bildhuggare)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

År 1664 - 1670 Rivning
Den gamla kyrkan revs

Till hembygden 1906 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1664 - 1670 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den nuvarande kyrkan uppfördes i nederländsk senrenässans- och tidig barockstil.

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

Till hembygden 1906 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1664 - 1670 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillkom

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Ewert Friis (Konstnär - Bildhuggare)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

Till hembygden 1906 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1664 - 1670 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillkom

Christina Soop (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Ewert Friis (Konstnär - Bildhuggare)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Johan Oxenstierna (Byggherre)

Till hembygden 1906 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1764 - 1764 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockorna, urspurnligen placerade i en fristående klockstapel, hängs upp i tornet.
År 1764 - 1764 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna flyttades från klockstapeln till kyrkans torn.

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkoret integreras med kyrkorummet och altaret med altaruppsats placeras där.
År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkoret integrerades med kyrkorummet och altaret placerades där.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1765 - 1765 Fast inredning - altare
Gravkoret integrerades med kyrkorummet och altaret placerades där.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1770 - 1779 Ändring - restaurering, exteriör
Gravkorets ursprungliga kopparplåt säljs av greve Abraham Akates Alexander Dohna och istället läggs spån på taket.
År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, yttertak
Gravkoret fick spåntak istället för det ursprungliga koppartaket som såldes av greve Abraham Dohna. (Greve Dohna var då ägare till Stjärsunds slott och innehade patronatsrätt till kyrkan.)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
År 1774 - 1774 Fast inredning - altarring
År 1774 - 1774 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
Ny läktare

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1782 - 1782 Underhåll - målningsarbete
Målning av interiör, kyrkostolen ,skranket, bänkarna och pallen
År 1782 - 1782 Underhåll - målningsarbete, interiör
Man målade kyrkstolen, skranket, bänkarna och pallen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1790 - 1790 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1790 - 1790 Fast inredning - altaruppsats
Altarppsatsen som varit trären målas
År 1790 - 1790 Fast inredning - predikstol
Predikstolen som varit trären målas
År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad, innertak
Vapenhuset försågs med träinnertak
År 1790 - 1790 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1828 - 1828 Underhåll - takomläggning
År 1828 - 1828 Underhåll - takomläggning
Spånomläggning av tak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1834 - 1834 Teknisk installation
Åskledare
År 1834 - 1834 Teknisk installation
Åskledare

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1870 - 1870 Underhåll - takomläggning
Spånomlägging. Järnklädda luckor på taket.
År 1870 - 1870 Underhåll - takomläggning
Spånomläggning. Järnklädda luckor på taket.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1871 - 1871 Ändring - ombyggnad
Nya fönster. Strävpelare förstärks.
År 1871 - 1871 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1871 - 1871 Ändring - ombyggnad, stomme
Strävpelare förstärktes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1883 - 1883 Teknisk installation - värme
Onerneyska ugnar installeras för uppvärmning.
År 1883 - 1883 Teknisk installation - värme
Onerneyska ugnar installerades för uppvärmning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1891 - 1891 Flyttning
Stigluckan flyttas från sin ursprungliga plats sydost om kyrkan till den västra sidan.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad
Nya korfönster med färgat glas.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya korfönster med färgat glas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1904 - 1904 Jordbävning
Jordbävning som skadar kyrkans murar.
År 1904 - 1904 Jordbävning
Jordbävning som skadade kyrkans murar.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian flyttas från den norra korsarmen till den södra. Utrymmet avskiljs med ett skrank. Nytt värmesystem med två kaloriferugnar, kopparklädd takryttare fungerade som skorsten.
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian flyttades från den norra korsarmen till den södra. Utrymmet avskildes med ett skrank.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med två kaloriferugnar, kopparklädd takryttare fungerade som skorsten.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan genomgår en renovering under ledning av professor Charles Lindholm. Gravkoret avskiljs återigen från kyrkorummet med ett snidat galler och altaret flyttas fram till sin ursprungliga plats. Golvet beläggs med kalksten, tidigare tegelplattor, ny sluten bänkinredning och nytt orgelverk tillkommer.

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk

Charles Lindholm (Arkitekt)

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten mot tidigare tegelplattor

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkoret avskiljs från kyrkorummet med snidat galler och altaret flyttades fram till ursprunglig plats

Charles Lindholm (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Ändring - restaurering, interiör
Gravkoret avskildes från kyrkorummet med ett smidesgaller och altaret flyttades ned i kyrkorummet på sin ursprungliga plats.

Charles Lindholm (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolvet ersattes med kalkstensbeläggning.

Charles Lindholm (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1912 - 1912 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning.

Charles Lindholm (Arkitekt)

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Närkes kyrkor i ord och bild (Publikation)

Kyrkorna i Örebro län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Publikation)

År 1922 - 1922 Underhåll
Orgelrenovering, 5 nya stämmor
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, exteriör
Gravkorets spåntak byts mot kopparplåt.
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, exteriör
Gravkorets spåntak byts mot kopparplåt
År 1926 - 1926 Underhåll - takomläggning
Nytt koppartak lades på gravkoret, tidigare spån.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad
Innanfönster
År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering under ledning av arkitekt K Martin Westerberg. Åtgärder i bl a vapenhus och gravkor. De tre kistorna som idag står i gravkoret lyftes upp från gravvalvet och konserverades. Träinnertaket i vapenhuset borttogs. Nytt tegelgolv, läktartrappa, vägg mot kyrkorum och dörrparti i vapenhus.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, innertak
Träinnertaket i vapenhuset borttogs.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt tegelgolv

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny vägg mot kyrkorum

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Nytt dörrparti i vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
De tre kistorna i gravkoret restaurerades och flyttades upp från gravvalvet.
År 1936 - 1936 Ändring
De tre kistorna i gravkoret restaurerades och flyttades upp från gravvalvet. Även en tumba av kalksten flyttades upp.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Begravningsvapnen konserverades.
År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Begravningsvapnen konserverades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1971 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering efter förslag av arkitekt Jerk Alton. Tornets träkonstruktion förstärktes och nytt spån lades, äldre detaljer i tornutformningen togs fram och tornkors och kulor förgylldes. Sprickor efter 1904 års jordbävning lagades och skadat tegel byttes ut. Lång- och tvärskeppstakens spåntäckning lades om och skadade takstolsdetaljer byttes ut. Under flera år efter renovering skedde konservatorsarbeten på gravkorets skulpterade stendekor.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1970 - 1971 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets träkonstruktion förstärktes och nytt spån lades, äldre detaljer i tornutformningen togs fram och tornkors och kulor förgylldes. Sprickor efter 1904 års jordbävning lagades och skadat tegel byttes ut. Lång- och tvärskeppstakens spåntäckning lades om och skadade takstolsdetaljer byttes ut. Gravkorets murverk reparerades, delar av teglet och grund byttes ut. Konservatorsarbeten på gravkorets skulpterade stendekor fortsatte därefter under några år.

Jerk Alton (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1983 - 1984 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering under ledning av arkitekt Jerk Alton. Bl a tillkom nya lampetter och färgsättning. Skärmvägg i långhusets västra del byggdes.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Stor invändig renovering; nytt stenaltare, ny flyttbar altarring med balusterdockor, ändring och komplettering av skåpinredningar i södra och norra korsarmen. Norra korsarmen ny funktion som kapell. Golvomläggning i västra delen av långhuset. Ny färgsättning på bänkar och skärmväggar. Rengöring och avfärgning av väggar. Nya lampetter. Ny läktarunderbyggnad i långhusets västra del byggdes. Konservatorsarbeten på bl.a. predikstol, altaruppsats, begravningsvapen, orgelfasad och psalmnummertavlor. Nya ytterportar lika befintliga, de äldre portarna har monterats bakom de nytillverkade.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Orgelrenovering, 5 nya stämmor

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på Soopska gravkoret, väst- och sydportalen samt stigluckan.
År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av Soopska gravkoret, västportalen, sydportalen och stigluckan.

Stenkonservatorn, Stockholm (Konservator)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av Oxenstiernska-Soopska gravkoret, västportalen, sydportalen

Stenkonservatorn (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)