Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSHAMN HÄSTARYD 5:14 - husnr 8002, MÖRRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1752-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖRRUMS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Blekinge
Karlshamn
Blekinge
Mörrum
Mörrum-Elleholms församling
Lunds stift

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Mörrums kyrka är till sina äldsta delar medeltida. Kyrkan utvidgades under 1700-talets senare hälft. Under 1844-1847 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad. Den gav byggnaden en nyklassisk utformning. Ritningarna utfördes av arkitekt var Jacob Vilhelm Gerss och omarbetades av arkitekt Johan Fredrik Åbom vid Överintendensämbetet. Byggmästare var Weste Westesson, Sölvesborg. Långhuset förlängdes åt väster, koret vidgades till samma bredd som långhuset och såväl torn som sakristia nybyggdes.

Kyrkan har genomgått flera stora renoveringar. Arbetena under 1897-1898 omfattade bland annat nya fönsterbågar i gjutjärn, ny bänkinredn...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Delar av medeltidskyrkan murverk kvarstår i dagens kyrka.
År 1600 - 1649 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats. Nuvarande placering på södra väggen.
År 1774 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Långhuset utvidgat till dubbla bredden åt norr
År 1844 - 1847 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Weste Westesson (Byggmästare)

År 1844 - 1847 Nybyggnad - Torn
Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Weste Westesson (Byggmästare)

År 1844 - 1847 Ändring - ombyggnad
Långhus och kor

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Weste Westesson (Byggmästare)

År 1844 - 1847 Fast inredning - läktare
Läktaren har en barriär med svarvade balustrar. Läktaren har gradänger.
År 1844 - 1847 Fast inredning - altare
Altare murat i tegel och vitputsat. Altarskiva i trä.
År 1845 - 1845 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1846 - 1847 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Palm från Småland (Hantverkare - Snickare)

År 1854 - 1854 Fast inredning - altarring
Altarring, halvcirkelformad i trä med svarvade balustrar. Ursprungligen sluten form, ändrad vid renovering 1936.
År 1861 - 1861 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla

Johan Lönblad (Konstnär)

År 1898 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Svante Thulin (Konstnär)

År 1898 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är öppen med fasta bänkar. Det nuvarande utseendet med släta, svängda gavlar som avslutas av enkelt gavelfält är från 1936, då de tidigare ådringsmålade bänkarna byggdes om.
År 1899 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt utförd i trä. Fyrsidig fot och rund cuppa.
År 1936 - 1936 Ändring - restaurering
År 1936 gjordes arbeten under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe bland annat installerades el, bänkarna ändrades, golvet lades om, den södra trappan i vapenhuset revs, läktaren ändrades och målningsarbeten utfördes på såväl väggar som på den fasta inredningen.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln är ombyggd 1979 av Johannes Kunkel, Lund. Moderna orgelfasad.

Max Bader Orgelbau (Orgelbyggeri)

År 1987 - 1987 Ändring - restaurering
Förråd inrättades under läktaren, bänkar togs bort och fasaden renoverades.

Lars Holmer (Arkitekt)