Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY LÅNGAV 1:25 - husnr 1, DALBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

481.0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALBY KYRKA (akt.)

1926 - 1928

1926 - 1928

Värmland
Torsby
Värmland
Dalby
Övre Älvdals församling
Karlstads stift
Långav 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inveteringr 2004: Den gamla kyrkan i Dalby var i början av 1900-talet i stort behov av omfattande renoveringsarbeten. Arkitekt Bror Almqvist anlitades för att utföra ritningarna till detta. Efter omfattande diskussioner kom man dock fram till att riva den gamla kyrkan och låta arkitekten istället rita en helt ny kyrka. Vilket han också gjorde. I december 1925 antogs Byggmästare C J Eriksson, Arvika som entreprenör. Invigning av den nya kyrkan skedde den 7 oktober 1928.
Den nuvarande kyrkan i Dalby är uppförd 1926-28 efter ritningar av arkitekt Bror Almqvist. Invändigt är väggar och tak målat med bibliska motiv av ...

Läs mer i eget fönster

År 1686 - 1686 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlans upphovsman är inte känd, men den uppges troligen vara tillverkad i trakten.
År 1926 - 1928 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1928 Nybyggnad - Korparti

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1928 Nybyggnad - Sakristia

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1928 Nybyggnad - Torn

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1928 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Interiören dekormålades av Tor Hörlin.

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1926 - 1928 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1928 - 1928 Fast inredning - glasmålning
Två korfönster insattes. DE tillverkades av NP Ringströms efter förlaga av Tor Hörlin.

N P Ringström (Hantverkare)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Skulpturerna rengjordes och konserverades.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering och ändringar som bland annat innebar att golvet togs upp och isolerades, tak och väggar renogjordes och läktarunderbyggnad tillkom. På läktarunderbyggnaden uppsattes gamla målningar från den gamla kyrkan. Altaruppsatsen flyttades fram och .
År 1981 - 1981 Teknisk installation - värme
Ny värmenaläggning installerades.
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, yttertak
Omläggning skiffertak.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2010 Teknisk installation - brandskydd
År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fasad, dörrar och fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

PE Lindström Måleri AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation bergvärme.
År 2014 - 2014 Ändring - ombyggnad, fönster
Byte av trasiga fönsterglas.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hamu Glasmästare AB (Entreprenör)